Gel de Sami beyi fişleme!

Hukukçulardan sonra
Askerden, 'AB-ABD yanlısı, satanist, mason, azınlık, internet ve felsefe grupları' hakkında bilgi toplama talebiyle dört kaymakamlığa giden yönerge,
vatandaşı da rahatsız etti. Sami Angel de bunlardan biri.
Dört 'suç' birden!
İnançlı bir Musevi olan Angel, meditasyon yapıyor, masonluğa olumlu bakıyor ve AB üyeliğini savunuyor. Yönergedeki dört kategoriye birden giren Angel, "Biri bana yol göstersin, kendimi ihbar mı edeyim" diyor.
'Teröre karşı olsun'
'Azınlık' olarak adlandırılmak istemeyen Angel şöyle dedi: "Ordu, hadiselere ya düşman ya da dost gözüyle bakar. Terörizme karşı istihbarat yapılsa hepimiz takdir ederiz ama böyle bir yasa varsa yok edilmeli."

İSTANBUL - Sami Angel, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın (KKK) 'fişlenmesini'
istediği 'sosyeteden' biri. İnançlı bir Musevi olan Angel, meditasyonla ilgileniyor, masonluğa olumlu bakıyor ve AB üyeliğini destekliyor. KKK'nın kaymakamlıklara gönderdiği yönergeye göre, 'dört ayrı suç' işlediğini düşünen Angel, "Kendimi ihbar mı edeyim. Biri bana yol göstersin" diyor.
Angel, yıllarca süren çalışma yaşamının ardından, üç ay önce tekstil işletmesini kapatmış, köşesine çekilmişti. Angel'e göre, Türkiye değişim geçiriyor, başta Mususeviler olmak üzere tüm azınlıklar huzur içinde yaşıyordu. Ancak önce Azınlıklar Tali Komisyonu gündeme geldi ve ardından Agos gazetesi 'ülkücüler' tarafından protesto edildi. Son olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın, İstanbul'daki dört ayrı kaymakamlığa gönderdiği
'AB ve ABD yanlıları, satanistler, masonlar, azınlıklar, internet ve felsefe grupları' hakkında bilgi toplanmasını' gerektiren yönergesi ortaya çıktı.
Angel, cemaatine bağlı, bir Museviydi. Türkiye son dönemlerde hem ülkedeki hem de Amerika'daki Musevi lobileriyle sıcak ilişkiler geliştirmişti. Angel, 54 yıllık yaşamında birçok 'mason' arkadaş edinmişti. masonluk, Angel'e göre, 'kardeşliği' amaçlıyordu. Kendisi Mason değilse bile topluluğa olumlu bakıyordu.
Angel, iki ay önce meditasyona başlamıştı. Reiki'nin felsefesini beğenmişti. Bu felsefenin özü, 'şifa ve enerji'ydi. Angel, Türkiye'nin olması gereken yerin AB olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden, arkadaş toplantılarında ve aile içerisinde AB'yi hararetle savunduğu olmuştu. Angel, cemaatine bağlılığı dışında herhangi bir örgütlülüğün içinde yer almamıştı. Ancak KKK'nın yönergesi Angel'i endişelendirdi: "KKK, bir ordu birimidir. Orduda hadiselere ya düşman ya da dost gözüyle bakılır. Azınlıklar, meditasyonla ilgilenenler, AB'yi destekleyenler araştırılıyorsa
ben bunun dostça olduğunu düşünmüyorum. Dostça bulmadığımıza göre düşmanca bulacağız bu fişlemeleri. Ben artık böyle adlandırılmak istemiyorum. Ben devletin kendi halkına düşman olabileceğini düşünmüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kendimi ihbar mı edeyim?"
Angel'e göre, eğer istihbarat çalışması yapılması gerekiyorsa, bunun töröristlere ve terörist eylemlere yönelik olması gerekiyor: "Bu istihbarat çalışmaları bu eylemleri önlemek için yapsa hepimiz takdir edeceğiz. Kanunlara dayanarak bu fişlemeyi yaptıklarını söylediler. Gerçekten böyle bir kanun varsa yok edilmesi gerekir. Çünkü ülkenin yüzkarasıdır. Öyle bir kanun yoksa, illegal araştırmalar yapanlar hakkında derhal işlem başlatmalı."