Gencin umudu AB

12 ilde araştırma
Türk Sosyal Bilimler Derneği, 12 ilde, 60 lisede, 4 bin 542 son sınıf öğrencisiyle AB anketi yaptı. Gençlerin yüzde 66.9'u, Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin olumlu olacağını, yüzde 18.6'sı olumsuz olacağını savundu.
'Yozlaşma artacak'
Öğrencilerin yüzde 76.8'i işsizliğin, yüzde 75.6'sı eğitimdeki sorunların azalacağına inanıyor. Gençlerin yüzde 60.4'ü üyelikle birlikte toplumun yozlaşacağını ve uyuşturucu kullanımının artacağını düşünüyor.

ANKARA - Liseli gençler, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasının işsizlik, eğitim ve devlet hizmetlerindeki sorunları azaltacağı, ancak ahlaki yozlaşmayı artıracağı görüşünde. Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından 20 Ekim 2004'te başlatılan 'Türk Gençliği Konuşuyor: Gençlerin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci ve Üyeliği Üzerine Düşünceleri' adlı araştırma projesinin sonuçları açıklandı.
Araştırma kapsamında gençlere, AB'ye üyelik süreci ve Türkiye'nin dış politikasına ilişkin görüşlerinin yanı sıra demografik ve sosyoekonomik profil, Türkiye'nin genel problemlerine yaklaşım, farklı gruplara karşı olumlu ve olumsuz önyargı, farklı kimliklere bakış veTürkiye'nin Batılılaşma politikalarına ilişkin sorular yöneltildi.
Yüzde 70'i AB'ye sıcak bakıyor
AB'nin finanse ettiği araştırma, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Gaziantep'te toplam 60 lisede yapıldı. Araştırma kapsamında her ilde, düz liseler, Anadolu liseleri, özel liseler, meslek liseleri ve imam-hatip liseleri olmak üzere beş farklı lise tipinden 4 bin 542 son sınıf öğrencisi, anketi yanıtladı. Çalışmanın çeşitli aşamalarında öğrencilerle derinlemesine görüşmeler ve odak grup toplantıları da yapıldı.
'AB'ye üyeliğin Türkiye için olumlu olup olmayacağı' sorusuna, öğrencilerin yüzde 66.9'u, 'Olumlu olacaktır' yanıtını verdi. 'Olumsuz olacaktır' yanıtı verenlerin oranı ise yüzde 18.6'da kaldı.
Ahlak ve uyuşturucu
Katılımcı öğrencilere, AB üyeliğinin Türkiye'nin temel sorunları üzerine etkileri de soruldu. Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin işsizlik, eğitim ve devlet hizmetlerindeki sorunları azaltacağına inanan lise son sınıf öğrencilerinin çoğu, 'ahlaki değerler' konusunda aynı iyimserliği taşımıyor. Öğrencilerin yüzde 76.8'i Türkiye'nin AB'ye üye olması halinde, işsizlik sorununun azalacağını düşünüyor. Üyeliğin eğitimdeki sorunları azaltacağına inananların oranının yüzde 75.6 olduğunu gösteren araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 71.6'sı devlet hizmetlerindeki yetersizliğin de azalacağı kanaatinde.
Buna rağmen, araştırmadan çıkan sonuca göre, 'ahlaki değerlerde yozlaşmanın' üyelikle birlikte azalacağına inanan öğrencilerin oranı yüzde 15'te kalıyor. Öğrencilerin yüzde 60.4'ü ise ahlaki değerlerde yozlaşmanın, yüzde 65.5'i de uyuşturucu bağımlılığının artacağı görüşünde.
Gençler için Kıbrıs engel değil
Anketi yanıtlayan 4 bin 542 lise öğrencisinden sadece 3'ü, yani yüzde 0.1'i Kıbrıs meselesinin Türkiye'nin AB'ye girmesini zorlaştıracak bir etmen olduğuna inanıyor. Öğrencilerin yüzde 25.5'i, bu konuda ülke ekonomisinin kötü durumda oluşunun sorun yaratabileceğini belirtiyor.
Çok sayıda Türk vatandaşının Avrupa'ya göç etme ihtimalinin AB üyeliğinde olumsuz bir etmen olacağına inananların oranı yüzde 19.7 iken, katılımcıların yüzde 7'si, aynı soruyu 'demokrasi ve insan hakları konusundaki eksiklikler' şeklinde yanıtladı. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 36'sı, 'Türkiye hangi uluslararası örgütlenme içinde yer almalı?' sorusuna, 'Avrupa Birliği' yanıtını verdi. 'Türkiye'nin bağımsız kalması' gerektiğine inanan öğrencilerin oranı yüzde 19.4 iken, bu soruya 'İslam dünyası' yanıtını verenlerin oranı yüzde 18.6.


    http://www.radikal.com.tr/7535417535410

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.