Gençliğe güven

 • Atatürk'ün, 'Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren sizsiniz. Almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız' diye seslendiği sizler, ulusumuzun umudu, geleceğimizin güvencesisiniz.
 • Her türlü bilgiyi aklın ve bilimin süzgecinden geçirerek tartışmalı, gelişmelere açık, yönlendirmelerden uzak, eleştirel bir bakış açısına sahip olabilmelisiniz.
 • Bilgi toplumunun üreten, araştıran, sorgulayan bireyleri olabilmek için teknolojinin sunduğu her türlü bilgi kaynağını en iyi biçimde kullanabilmelisiniz.
 • Bir ülkenin gençleri, kendi kültürünü
  iyi bilen, evrensel değerleri benimseyen, bilgiye, düşünceye saygılı ve hoşgörülü, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olmalıdır.
 • Ülke ve dünya sorunlarına sahip çıkmalı, çözüm önerileri geliştirebilmelisiniz. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı sorumluluklarınızı en iyi biçimde yerine getireceğinize inanıyoruz.
 • ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, gençleri ülke ve dünya sorunlarına sahip çıkıp çözüm önerileri geliştirmeye çağırdı. Sezer "Bu bir yurttaşlık ve insanlık görevidir" dedi.
  Cumhurbaşkanı Sezer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şöyle dedi:
  'Bilgiyi kullanmalısınız'
  Atatürk'ün, 'Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız' diye seslendiği sizler, ulusumuzun umudu, aydınlık geleceğimizin güvencesisiniz.
  Her türlü bilgiyi aklın ve bilimin süzgecinden geçirerek tartışmalı, gelişmelere açık, yönlendirmelerden uzak, eleştirel bir bakış açısına sahip olabilmelisiniz. Sizleri çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla yetiştirerek geleceğe en iyi biçimde hazırlamak temel amaçlarımızdandır. Bilgi toplumunun üreten, araştıran, sorgulayan bireyleri olabilmek
  için sizler de, teknolojinin sunduğu her türlü bilgi kaynağını en iyi biçimde kullanabilmelisiniz.
  Bir ülkenin gençleri, kendi kültürünü iyi bilen ve özümseyen, bu kültürü koruyarak evrensel değerleri benimseyen, bilgiye, düşünceye saygılı ve hoşgörülü olan, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, insanı her türlü değerin üzerinde tutan bir yaklaşımda olmalıdır.
  Yurttaşlık görevi
  Sizler, ülke ve dünya sorunlarına sahip çıkmalı ve çözüm önerileri geliştirebilmelisiniz. Bu, aynı zamanda bir yurttaşlık ve insanlık görevidir. Sorunlar konusunda, geleceğin yöneticileri ve bireyleri olarak bugünden göstereceğiniz duyarlılık, ortaya koyacağınız sağduyulu çözüm önerileri, aydınlık yarınların kurulabilmesi çabalarına da olumlu katkı sağlayacaktır.
  Amaç çağdaşlaşma
  Sizlerin, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarınızı en iyi biçimde yerine getireceğinize inanıyoruz.
  Türkiye'nin, her alanda çağdaş dünyanın ölçütlerini yakalamış, demokrasiyi ve hukuk devletini tüm ilke ve kurallarıyla yaşama geçirmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal tüm sorunlarını aşmış, birlik ve dirlik içinde yarınlarına güvenle bakan, kendisinden beklenilen reformları yaşama geçirmiş, bilgi toplumu düzeyine ulaşmış, ulusal çıkarlarından ödün vermeden Avrupa Birliği'ne
  tam üye olmuş bir ülke durumuna gelmesi, ulus ve devlet olarak temel amacımızdır. Bu amaca ulaşılması sürecinde, Atatürk ilke ve devrimleri, her zaman yol göstermeyi sürdürecektir.
  En iyisi cumhuriyet
  Demokratik açılımları olanaklı kılacak etkin bir yapıda kurulan cumhuriyet, Yüce Önder'in engin ileri görüşlülüğünün ve bireyi temel alan çağdaş düşüncesinin siyasal bir yansımasıdır. Cumhuriyet, Türk ulusunun çağdaş uygarlık düzeyini geçme ereğinde simgeleşen büyük bir atılım, büyük bir düşünce devrimi ve kapsamlı bir değişim projesidir.
  Türkiye'yi çağın gereklerine uygun yenilemek,
  halkımızın bilgi ve eğitim düzeyini, yaşam koşullarını yükseltecek bir dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız. Bu nedenle, eğitim düzeyinin yükseltilmesi çalışmalarına süreklilik kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Türkiye, 11 yıllık zorunlu temel eğitime geçmelidir.