'Gençliğe Hitabe'yi okudu yurttan atıldı

'Gençliğe Hitabe'yi okudu yurttan atıldı
'Gençliğe Hitabe'yi okudu yurttan atıldı
TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i Gençliğe Hitabe'yi okuyarak protesto eden Gazi Üniversitesi öğrencisi Sinem Gülcan, kaldığı yurttan atıldı, bursu kesildi. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Sinem'in protesto nedeniyle ceza aldığını doğruladı.

Radikal.com.tr – Geçen yıl 22 Şubat'ta Gazi Üniversitesi'ndeki TBMM Başkanı Çiçek'e fahri doktora verilmesi töreni sırasında, bir grup üniversite öğrencisi salona girmek istemişti. Polisin salona almadığı öğrenciler, kapıda bu durumu Atatürk 'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyarak protesto edilmişti. Protestocu gençler arasındaki, Nene Hatun Kız Öğrenci yurdunda kalmakta olan Sinem Gülcan ise olaydan sonra kaldığı yurttan çıkarıldı, Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan aldığı burs da kesildi. Ancak 12 Ocak 2013’te Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okuduğu için yurttan atılan Sinem Gülcan hakkındaki disiplin işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.


KILIÇ: GENÇLERİ KORUMAK ZORUNDAYIZ
CHP 'li Tanal'ın, "TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in Gazi Üniversitesi'nde fahri doktora aldığı törende Sinem Gülcan’a Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyarak protesto etmesi sonucu mu disiplin cezası verilmiştir" sorusunu dün TBMM Genel Kurulu'nda yanıtlayan Bakan Kılıç, şöyle konuştu; "Öğrencinin ismini verirsem mahremiyetin ilanı olacak, dolayısıyla yüzeysel geçiyorum. İzinsiz gösteri ve toplantı düzenlemek, eylem yapmak fiillerinden dolayı, bahse konu öğrenciye yurttan süresiz çıkarma cezası verildiği doğrudur. Biz, gençlerimizi, yurt dışına çıkarmak değil, bilakis yurtta tutmak yönünde bir çaba sarf ediyoruz ama elbette ki yurdun genel asayişini, diğer gençlerimizin huzurunu bozan birtakım uygulamalar ya da aşırılıklar içinde olanlar varsa, elbette ki o gençlerimizle de yollarımızı ayırmak gibi bir vazifemiz var; Bu da çocuklarını bize emanet eden ailelerin beklentisi." 


OLAYIN GEÇMİŞİ
22 Şubat 2012 tarihinde, TBMM Başkanı Cemil Çiçek kendisine fahri doktora unvanı verileceği için geldiği Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde TGB’liler tarafından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi okunarak karşılanmıştı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Sinem Gülcan da Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okuyan TGB’liler arasındaydı.

Ankara Valiliği, Kredi Yurtlar Kurumu’na yazdığı 15.03.2012 tarihli bir yazı ile Sinem Gülcan’ın eyleminin yükseköğrenim öğrenciliği sıfatına uygun olmadığı ve cezalandırılması gerektiğini bildirmişti. Sinem Gülcan’ın barındığı Nenehatun Kız Öğrenci Yurdu Disiplin Kurulu da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nin 23. maddesinin f bendine göre “Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici veya bozucu maksatla bayrak ve sembol asmak, kullanmak, marşlar söylemek, açlık grevinde bulunmak, oturma eylemi yapmak, pankart taşımak veya asmak, ideolojik veya politik amaçlı gösteri, toplantı, tören düzenlemek, demeç vermek.” eylemlerinden dolayı Sinem Gülcan hakkında “yurttan süresiz çıkarma” cezası vermişti. Bunun üzerine Kredi Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğüne itiraz edilmişse de karar Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanmıştı.

Bunun üzerine Sinem Gülcan Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2012/1283 Esas sayılı dosyası üzerinden yurt tarafından verilen “süresiz çıkarma cezası” işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açtı. Öncelikle yürütmenin durdurulması talebini inceleyen mahkeme yürütmeyi durdurma talebini yerinde görmeyerek oyçokluğuyla reddetmişti. Bunun üzerine Bölge İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma talebinin reddi kararına karşı itiraz edilmişti.

Bu itiraz üzerine dosyayı inceleyen Bölge İdare Mahkemesi 19 Ocak 2013’te dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olduğundan İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma isteminin reddi kararını kaldırmış ve iptal davası sonuçlanana kadar hukuka aykırı işlemin yürütmesinin durdurulmasına kesin olarak karar vermişti. Bu kararla yurttan atılan TGB’li Sinem Gülcan yurda dönmeye hak kazanmıştı.