Genelkurmay Başkanı Başbuğ neden Oruç Reis'i seçtim dedi

Genelkurmay Başkanı Başbuğ neden Oruç Reis'i seçtim dedi
Genelkurmay Başkanı Başbuğ neden Oruç Reis'i seçtim dedi
Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un basın toplantısı için bir savaş gemisini seçmesi ve "TSK'ya karşı yürütülmekte olan asimetrik psikolojik harekata değinmek için özellikle Oruç Reis Fırkateyni'ni seçtim" sözleri dikkat çekti. Rodos şovalyelerine esir düşen Oruç Reis'i kardeşi Hızır Reis kurtarmıştıGenelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un basın toplantısı için bir savaş gemisini seçmesi ve "TSK’ya karşı yürütülmekte olan asimetrik psikolojik harekata değinmek için özellikle Oruç Reis Fırkateyni’ni seçtim" sözleri, Oruç Reis’in savaşçı kişiliğine dikkatleri çekti.
1470’te Omanlı hakimiyetinde olan şu anki Midilli’nin Bonova köyünde doğan Oruç Reis, ünlü bir Türk denizcisiydi. Babası, Vardari Yâkub Ağa, 1462’de Midilli’nin fethine katılmış ve Bonova köyü kendisine tımar olarak verilmişti. Burada yerleşip evlenen Yâkub Ağa’nın İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adını verdiği dört oğlu oldu.
İyi bir öğrenim gören kardeşler, devrin denizci milletlerinin lisanları olan İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Rumca’yı öğrenerek yetiştiler. Gençliğinde gemiciliği ve deniz ticaretini çok iyi öğrenen Oruç Reis, cesareti, zekası ve girişimciliği ile kısa zamanda gemi sahibi oldu. Suriye, Mısır, İskenderiye ve Trablusşam’a mal taşıyarak, oradan aldıklarını Anadolu’ya getiriyordu. 

Rodos şovalyelerine esir düşüp 3 yıl Bodrum kalesinde hapis yatan Oruç Reis buradan kardeşi Hızır Reis'in yardımıyla kurtuldu.

DENİZCİLİK TARİHİNE ADINI YAZDIRDI
Türk denizcilik târihinde önemli bir yeri olan Cerbe Adası, Oruç Reis tarafından 1513 yazında fethedildi. Burayı kendisine üs edinip, Doğu ve Batı Akdeniz’de pek çok gemi zaptetti. Papa’ya ait, o zamanın dev savaş gemilerini, ince tekneleriyle ele geçirmesi, şöhretini Avrupa ve dünyaya ulaştırdı.

CEZAYİR’İ FETHETTİ
Cezayir’de bir devlet kurmaya karar veren Oruç Reis, kısa zamanda bu toprakları ele geçirdi. İspanya Kralı Şarlken, Cezayir’e donanma gönderdiyse de, Oruç Reis’i elde ettiği yerlerden çıkaramadı. Becâye kuşatması sırasında Oruç Reis, sol kolundan ağır yaralandı ve hekimlerin tavsiyesiyle bu kolu dirsekten kesildi. Tek kolla mücadelede de şevk ve azminden hiçbir şey kaybetmeyen Oruç Reis, iyileşince derhal denize açıldı ve pek çok gemi ele geçirdi.

KARAKTERİ
Sınır boylarında akıncıların yaptıkları, yıldırma ve fethe hazırlama faaliyetlerini denizde gerçekleştiren cesaret ve kahramanlık timsâli deniz kurtlarından biri olan Oruç Reis, katıldığı muharebede can ve mal endişesi duymazdı. Elde ettiği ganimetleri fakir ve kimsesizlere, leventlerine dağıtır, varını yoğunu cihâd ve gazâ için sarfederdi. Cömert, âlicenap, yardımsever, merhametli olan Oruç Reis, ciddî ve sertti. Bütün leventleri tarafından, bir baba gibi sevilirdi. Çok iyi bir muhârip, tehlikeli zamanlarda en iyi çareleri bulmakta zorluk çekmeyen bir komutandı.
Orgeneral Başbuğ’un özellikle bir savaş gemisini basın toplantısına mekan olarak seçmesi, son dönemde özellikle Ergenekon soruşturmasının Deniz Kkuvvetleri Komutanlığı üzerinde yoğunlaşması ve burada bir cunta oluşumu iddialarına yanıt olarak yorum olarak değerlendirildi. (ANKA)