@ismailsaymaz

Genelkurmay: Suga ve Oraj bizde yok

Genelkurmay: Suga ve Oraj bizde yok
Genelkurmay: Suga ve Oraj bizde yok
Balyoz'un gerekçeli kararındaki bir ifade "Tüm belgeler TSK'da" diye yorumlanınca ortalık karıştı. Genelkurmay, "Suga, Oraj planları bizde yok."
Haber: İSMAİL SAYMAZ - ismail.saymaz@radikal.com.tr / Arşivi

Balyoz Davası’na bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararındaki, bazı dijital evrakların asıllarının Genelkurmay’da bulunduğu şeklindeki ifade; “Bütün delillerin aslı Genelkurmay’da var” şeklinde yorumlanınca ortalık karıştı. Genelkurmay, ‘Balyoz Güvenlik Harekât Planı’ ile ‘Oraj’ ve ‘Suga’ adlı eylem planlarının kendilerinde bulunmadığını açıkladı. Mahkeme kaynakları “Basın yanlış yorumladı. Biz harekât planlarını değil, 12 Eylül ’e ilişkin belgeleri ve fişlemeleri kastettik” dedi.
Balyoz Davası’nın gerekçeli kararında, “Genelkurmay tarafından askeri birimlerde asılları bulunduğu belirtilen taranmış belgelerin dijitaller içerisinde yer alması, delillerin doğruluğu konusunda sanıkların aksi yöndeki savunmalarını bertaraf ederek, mahkememizde tam bir kanaat oluşturmuştur” deniyordu. İşte bu ifade basında, ‘Balyoz Davası’nın esasını oluşturan bütün dijital belgelerin orjinallerinin TSK’da bulunduğu’ şeklinde yorumlandı. Genelkurmay dün bir açıklama yaparak, 22 Şubat 2010’da savcılığa gönderdikleri yazıyı anımsatıp, ‘1’nci Ordu Komutanlığı’nda yapılan plan seminerinin ‘Balyoz Güvenlik Harekât Planı’ adlı bir bölümünün veya ekinin, ‘Oraj’ ve ‘Suga’ isimli eylem planlarının kendilerinde olmadığını yineledi. Açıklamada, “Gerekçeli kararda, ‘Gölcük Donanma Komutanlığı ve Eskişehir’de sanık Hakan Büyük’te ele geçirilen dijitallerde bulunan taranmış belgelerin asıllarının ilgili birliklerde mevcut olduğu, Genelkurmay Başkanlığı’nca mahkememize bildirilmiştir’ ibaresine yer verilmiştir. Bu ibareden yola çıkılarak, tüm delillerin asıllarının bulunduğu ve mahkemeye gönderildiği şeklinde basında yer alan iddialar asılsızdır” denildi.

Radikal’e konuştular
Mahkeme kaynakları Genelkurmay’ın haklı olduğunu, belirtip şöyle dedi: “Gerekçeli kararda, dijital belgelerin doğrulanmasına ilişkin 23 bend sıralandı. Kastedilen ifade üçüncü bentte. Burada 12 Eylül’e dair evrak, Bayrak Harekât Planı, Eskişehir’de ele geçen kimi fişlemeler gibi belgeler kastediliyor. Bunlar yargılama konumuza ilişkin değil. Sadece dijitallerin içerisinde alınmış olması sebebiyle eldeki bilgilerin denetlenmesi amacıyla bahsediliyor. ‘Bu doğruysa diğeri de doğrudur’ diye muhakeme yapılıyor. Bütün sorun, kararın doğru okunmamasından kaynaklanıyor. Tümü okunsa görülecektir. Genelkurmay haklı olarak yanlış algıyı düzeltti. Kararla ilgisi olmayan bir konu bu.”