Genelkurmay'dan Özel Kuvvetler Komutanlığı açıklaması

Genelkurmay'dan Özel Kuvvetler Komutanlığı açıklaması
Genelkurmay'dan Özel Kuvvetler Komutanlığı açıklaması
Genelkurmay Başkanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı hakkında basında çıkan haberler üzerine bir açıklama yaparak bu birim hakkında bilgi verdi.

Agos gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Beyaz Kuvvetler tarafından öldürüldüğü yönündeki bir raporun MİT tarafından Meclis’e gönderildiği haberleri üzerine TSK bir açıklama yaptı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın illegal yapılanma içinde olmadığı belirtilen açıklamada, sözkonusu haberler ve MİT’in sunduğu rapor hakkında da bilgi verildi.

İşte Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi intertnet sitesinden yapılan yazılı açıklama:
1. Son günlerde yazılı ve görsel medya organlarında Gnkur.Bşk.lığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ile ilgili çıkan haberler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

2. Hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma ilkelerine saygının gereği olarak, devam eden soruşturma ve kovuşturma konularıyla ilgili mecbur kalınmadıkça açıklama yapılmamasına özen gösterilmektedir.

3. Ancak, "Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bazı unsurların illegal faaliyetlerde bulunduğu" şeklindeki iddialardan yola çıkılarak, TSK personelini ilgilendiren ve devam eden soruşturma ve kovuşturmaları etkileme sonucu doğurabilecek nitelikteki yayınların kurumsal olarak TSK'ni de etkileyecek boyutlara dönüştüğü değerlendirilmektedir.

4. Gündeme getirilen iddiaların kaynağı, 2007 yılında dönemin MİT Müsteşarı tarafından Devletin ilgili makamlarına elden sunulan isimsiz ve imzasız ihbar mektuplarıdır. Bu mektuplarda yer alan iddialar 2007 yılında incelenmiş, ancak herhangi bir işleme gerek görülmemiştir.

5. TBMM Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun çalışması sırasında araştırma konusu ile ilgili bilgi ve belgeler MİT Müsteşarlığından talep edilmiş ve 2007 yılındaki ihbar mektupları bir dosya halinde komisyona sunulmuştur.

6. TBMM Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun raporunu hazırlayıp TBMM Başkanlığına sunması sonrasında MİT tarafından gönderilen söz konusu belgelerin işleme alınmadığı öğrenilmiştir.

7. İddiaların, yetkisiz ve usulsüz olarak, bir şekilde, basına sızdırıldığı bazı basın yayın organlarında yapılan yayınlardan anlaşılmıştır.

8. Özel Kuvvetler Komutanlığı; gizli ve illegal bir yapılanma olmadığı gibi, faaliyetleri de illegal değildir. Geçmişe yönelik soruşturma ve dava konusu olmuş birtakım iddialarla Özel Kuvvetler Komutanlığının suç örgütü gibi gösterilmesi, en başta gece gündüz demeden, hayatının önemli bir kısmında ailesinden ayrı ve zor koşullarda görev yapan ve bazıları şehit veya gazi olan personelimize yapılmış bir haksızlıktır.

9. Özel Kuvvetler Komutanlığı; 1952 yılında Başbakanlık Milli Savunma Yüksek Kurulu'nda dönemin Başbakanı ve 10 Bakanı ile Genelkurmay Başkanının aldığı karar ile "Hususi ve Yardımcı Muharip Birlikleri" adıyla kurulmuş, 1970 yılında "Özel Harp Dairesi" adını almış ve 1992 yılından itibaren "Özel Kuvvetler Komutanlığı" adını kullanmaya başlamıştır.

10. Özel Kuvvetler Komutanlığının vazifesi; kara, deniz ve hava kuvvetlerinin harekatını kolaylaştırmak, personel seferberliği sistemi içinde ülkemizin işgaline karşı gerekli planlamaları yapmak ve seferde emirle icra etmek ve teröristle mücadelede verilen görevleri yapmaktır.

11. Bu kapsamda; Özel Kuvvetler Komutanlığının kuruluşunda bulunan Seferberlik Tetkik Daire Başkanlığı; milî savunma personel seferberlik sistemi içinde personel seferberliğini planlayan ve seferde emirle icra eden legal bir kuruluştur. Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Alay Komutanlığı ise; muharebe sahasında düşen uçakların pilotları ile düşman gerisinde kalmış TSK personelini aramak ve kurtarmakla görevlidir. Ayrıca MAK Alay K.lığı, barış şartlarında teröristle mücadelede ağırlıklı olarak operasyonel görev alan birliklerimizden birisidir.

12. Özel Kuvvetler Komutanlığında bulunan timler; subay, astsubay ve uzman erbaşlardan oluşmaktadır. Söz konusu personel gönüllülük esasına göre seçilmekte, komando, özel kuvvetler, kurbağa adam, paraşüt, şiddetli soğuklarda muharebe gibi konularda yaklaşık 3 yıllık zorlu bir eğitim ve kurs sürecinden geçirilmektedir.

13. Günümüzün modern ordularında savunma harcamalarındaki kısıtlamalara rağmen, özel kuvvet birlikleri nitelik ve nicelik olarak geliştirilmekte ve sayıları artırılmaktadır. Nitekim özel kuvvet timleri, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası anlaşmalar kapsamında dost ve müttefik ülke özel kuvvet timleriyle yapılan eğitim ve tatbikatlarda yer almaktadır. Ayrıca yaygın iddiaların aksine, NATO ülkeleri başta olmak üzere, bir çok modern ülke muhtemel bir işgale karşı özel kuvvet teşkilatlarının kurulması ve yönetilmesine yönelik sistemin varlığını devam ettirmektedir.

14. Bu kapsamda, özel kuvvetler, göreceli düşük maliyet, çok yönlülük, süratli intikal, lojistik açıdan kolay desteklenebilirlik ve yüksek etkinlik özellikleri sayesinde, günümüzün ve geleceğin muharebelerinde kullanılacak en önemli unsurlardan biri olmaya devam edecektir.

15. Uzun yıllar boyunca maddi ve manevi büyük gayret ve emeklerle bu seviyeye getirilen ve ülke savunması için zaruri olan bir kurum, maksatlı olduğu değerlendirilen yazı ve yorumlarla zan altında bırakılmaktadır. Bu durumun, Özel Kuvvetler Komutanlığının yasal görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine olumsuz etki yapacağı ve ülke savunmasında zafiyet yaratabileceği düşünülmektedir.

16. Sonuç olarak; TSK'nin stratejik bir unsuru olan Özel Kuvvetler Komutanlığı gizli ve illegal bir yapılanma olmadığı gibi, faaliyetleri de illegal değildir. Halen Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün unsurları gibi ilgili mevzuat çerçevesinde ve emir komuta disiplini içinde görevine üstün bir azim ve gayretle devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


  http://www.radikal.com.tr/112152611215265

  YORUMLAR
  (5 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  ne güzel - leonefa

  herkes birşeyler söylemiş özel kuvvetler olmuş karanlık,meçhul,adam öldürmekten zevk duyan asker birliği..hepinizin şahsına özel istihbarat örgütü var maşallah bilgi akışınız çok sağlam,bu adamlar tetikçi değil,içlerinde kurmay da var uzman erbaşta..faili meçhullere bulaştırılacak kadar ucuz değillerdir, niyeti esas olan siyasi bir iktidar iradesiyle özel kuvvetler için pkk'nın ömrü 24 saattir,yazıyla yirmidört...özel kuvvetler bunun için vardır ama değerlendirecek iktidar peydah olamamıştır.. olanın kanatlarını kırmışlardır, zaten kanadı olmayanı ise gönül rahatlığıyls meydana salmışlardır; bkz. AKP

  Failmi - TUNCAYTUMER

  Her ülkenin özel kuvvetleri var hele bizim ülkemizde daha da önemli gayet güzel açıklanmış ne işe yaradığı.işine gelmeyenler ötüp duruyor faili meçhul diyorlar orayı burayı defineciler gibi kazıyorlar boş boş boş bir türlü tuturamadılar çünkü yok öyle bir şey bütün faili meçhulleri var diyenler gerçeğini daha iyi bilirler

  GÖREVİ İLE İLGİLİ İŞ BULUNMAYINCA ÜSTÜNE DÜŞMEYEN İŞLERLE UĞRAŞMAK - m.rozbilen

  Anlaşılan Özel kuvvetler komutanlığının yasayla değil, başbakan 10 bakan ve gen.kur.başkanının ortak kararlariyla 1952'de kurulmuştur.Ancak 1975lere kadar başbakanlar dahil varlığından çok az insanın haberdar olduğu inkar edilemez.Özel kuvvetler komutanlığının vazifesini de yeni öğreniyoruz.Görünürde illegal hiç bir vazifesinin olmadığı anlaşılmaktadır.Zaten kimse vazifesinin illegallığı üzerinde bir şey demiyor.Kuşkular illegal olaylara karıştığı gerçeğidir.Zira ÖKK'nın kuruluşunda amaçlanan hangi görevi bu güne kadar yaptığı merak konusu.Genel kurmay her şeyi inkar ederek bir yere varamaz.O zaman bu balyoz,bu ergenekon,bu jitem,bu MAK, bu faili meçhuller davaları nedir?Bunca general neden içerde ve halen neden içeri alınmaya devam ediliyor.Özel kuvvetler komutanlığını bize masum bir yapılanma olarak kimse izah edemez.Hep inkarla bir yere varılamaz.Kamuoyundaki algı,yasadışı faaliyetler yürüttüğü,üzerine gidenin başbakan da olsa suikaste uğradığı,Toplumu harbe hazırlık değil askerin yönetime el koyma alt yapısının hazırlığını yaptığı, terörle mücadele adı altında katliamlar yaptığı yaptırdığı şeklindedir.Buna rağmen genel kurmayın özel kuvvetleri masummuş gibi göstermesi inandırıcı olmamıştır.İnandırıcılık gerçek hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşır şekilde davranmaktan,yargıya hesap verebilmekten,bütün vatandaşları eşit görmekten ve şeffaf olmaktan geçer.

  PEKİ O ZAMAN - pispor

  sayın genelkurmay başkanlığı;insana demezlermi o zaman bu "özel kuvvetler niye"kurulma amacı nedir.TSK kurum olarak halkın iradesi olarak hükümete karşı darbe planlarını yaparsa,siz özel kuvvetleri sütten çıkmış ak kaşık olarak göremezsiniz,görsenizde bizi ikna edemezsiniz.

  iyi de - iris78

  40 yil icerisinde 40.000 faili mechul var. Yilda 1.000, günde üc. sekiz saatte 1 faili mechul? Sizin de istihbaratiniz var. Failleri ortaya cikariniz, töhmet de kendiliginden ortadan kalsin.