Gereken yapılsın, beklenti karşılansın

Bu da sivil toplum tezkeresi

TOBB, TİSK, TZOB, TESK, Türk-İş, Hak-İş, Kamu-Sen, Memur-Sen, TÜSİAD, MÜSİAD, ASKON, TUSKON ve TBB ortak açıklama yaptı: Teröre en ağır darbe için ne gerekiyorsa yapılmalı, milletin beklentilerine cevap verilmeli. Bedeli ne olursa olsun her kararın arkasındayız

ANKARA - Odalar, 'teröre karşı ortak tavır' için bir araya geldi ve yaptıkları ortak açıklamada, "Teröre ve destekçilerine en
ağır darbenin vurulması için ne gerekiyorsa yapılmalı ve Milletimizin beklentilerine cevap verilmelidir. Tüm dünya ülkelerinde teröre karşı oluşan müşterek tavrın PKK terörüne karşı gösterilmemesi ve bu çifte standart milletimizde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır" denildi. Türkiye'nin en fazla üyesi olan 13 sivil toplum kuruluşu ortak açıklamalarında şöyle dediler:
Bizler aşağıda isimleri bulunan ülkemizin sivil toplum kuruluşları; TOBB, TİSK, TZOB, TESK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, KAMU-SEN, MEMUR-SEN, TUSİAD, MUSİAD, ASKON, TUSKON, TBB olarak, son günlerde tırmanan ve ülkemizde can ve mal güvenliğini tehdit eden PKK terör eylemlerini nefretle kınıyoruz. Bu nedenle aşağıdaki görüşlerimizi ülkemiz ve dünya kamuoyunun bilgilerine sunmayı gerekli görmekteyiz.
Biz sivil toplum kuruluşları olarak olaylara soğukkanlı, metanetli ve sağduyulu yaklaşımın gereğini vurguluyoruz.

 • Son günlerde tırmanan terör eylemleri nedeni ile, gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekât yapabilmesi için hükümete yetki veren tezkere TBMM'de 507 rekor oyla kabul edilmiştir.
 • Bu tezkere ile; terörle mücadele konusunda TBMM, hükümete tam destek vermiştir. Bu destek Türk milletinin müşterek tavrının parlamentodaki tezahürüdür.
 • PKK terörüne karşı bu milli tavır tezkere ile sınırlı kalmamış, tüm yurtta yapılan gösterilerle de PKK teröristlerine karşı yurt sathında ve sınırlarımız dışında yapılacak askeri harekâta milletçe tam destek verilmiştir.
  Hayal kırıklığı yarattı
 • TSK'nın yapacağı harekâtın desteklenmesi ve PKK terörüne karşı sivil tepkinin çok kapsamlı bir şekilde ortaya konması noktasında, tüm sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düşmektedir.
 • ABD'de meydana gelen 11 Eylül saldırılarından sonra tüm dünya ülkelerinde teröre karşı oluşan müşterek tavrın PKK terörüne karşı gösterilmemesi ve bu çifte standart milletimizde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır.
 • Bazı karanlık güçlerin ve onların yardakçılarının Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar vermek amacıyla kurgulayıp uyguladıkları hain politikaların bir ürünü olan PKK terör örgütü, son günlerde sivil halkımıza ve askerlerimize pusular kurarak hain saldırılarına devam etmektedir. Bu hain terör örgütü özellikle son yıllarda dış destek olanağı bulmuş, bazı sözde dost ülkelerden doğrudan veya dolaylı destek sağlayarak saldırılarına yeni bir ivme vermiştir.
  Bölmeye kimsenin gücü yetmez
 • Komşumuz Irak'ta yaşanan otorite boşluğu ile palazlanan bu kanlı terör örgütünün bölgede Silahlı Kuvvetlerimize ağır silahlarla hain pusular kurmasına ve sivil halkı kurşunlamasına yol açmaktadır.
 • Bu terör örgütü ve onun gizli, dolaylı destekçisi olan dış ve iç odaklar iyi bilmelidirler ki, Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.
 • Türk milleti artık sabrının sonuna gelmiş ve infial halindedir. Birlik ve beraberlik içinde olan milletimiz, engin sağduyusuyla birlik ve beraberliğini bozacak oyunlara gelmeyecektir.
 • Teröre ve destekçilerine en ağır darbenin vurulması için ne gerekiyorsa yapılmalı ve milletimizin beklentilerine cevap verilmelidir. Milletimizin tamamını temsil eden sivil toplum kuruluşları olarak tam bir birlik ve beraberlik içinde, bedeli ne olursa olsun, hükümetimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu konuda alacağı her kararın sonuna kadar arkasında olduğumuzu ilan ediyoruz.
  Yeni politikalara ihtiyaç var
 • Bu çerçevede, Türkiye terörle mücadele edebilmek ve terörün üstesinden gelebilmek için artık dış politikasından ekonomisine komşularıyla ilişkilerinden iç siyasetine kadar her alanda yeni politikalar benimsemelidir.
 • Terörizmin yok edilebilmesi için alınacak ekonomik ve sosyal tedbirlerin sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.