@omererbil

Gezi Parkı nasıl kurtulur?

Gezi Parkı nasıl kurtulur?
Gezi Parkı nasıl kurtulur?
Mahkeme, bilirkişi raporuna uyar, planları iptal eder Danıştayda kararı onarsa Gezi Parkı'na Topçu Kışlası'nı yeniden yapmak imkânsız duruma gelir.
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

Radikal’in önceki gün Gezi Parkı ile ilgili ‘Bu plan olmaz’ manşeti ile gündeme getirdiği İstanbul 1. İdare Mahkemesi’ne sunulan bilirkişi raporu ve ardından İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nden gelen yürütmeyi durdurma kararları yaşanan gaz bombalı müdahalelerin oldukça gerisinde kaldı. Gezi Parkı’ndan eylemcilerin zorla çıkarılmasıyla başlayan ve gün boyunca devam edip düne de sarkan olaylar tartışmayı ana ekseninden kaydırarak bambaşka boyuta taşıdı.
Aklıselim düşünüldüğünde ise herkesin aklındaki soru şu; Bilirkişi raporu ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararları Gezi Parkı’nın AVM olmasını ya da Topçu Kışlası’nın yeniden yapılmasını engeller mi? El cevap: Son gelişmeden başlarsak İstanbul 6. İdare Mahkemesi Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun Topçu Kışlası yapılmasına onay veren kararına yürütmeyi durdurma verdi. Yani mahkeme nihai kararını verinceye kadar Gezi Parkı’nda inşai faaliyette bulunmayı yasakladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararla ilgili savunmasını istedi. Belki de sonra bilirkişinin görüşüne başvuracak. İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde imar planlarının üzerinde yapılan değişikliğin iptali için süren davada, mahkeme bilirkişiye itibar eder ve kararını bu rapora dayandırırsa 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planları üzerinden yapılan tadilatlar iptal olur. Danıştay’ın da onaması halinde Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nı yeniden yapmak imkânsız duruma gelir.

Bilirkişi olumsuz rapor verdi
İstanbul 1. İdare Mahkemesi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 266. maddesinde belirtilen ’’çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, bilirkişinin oy ve görüşü alınır’’ hükmüne dayanarak teknik bir konu olduğundan bilirkişi tayin etti. Aynı yasanın 282. maddesi de “Hâkim, bilirkişinin oy ve görüşünü diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirir’’ hükmü gereği karara varacak. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Üyesi Doç. Dr. Darçın Akın, Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi’nden Mimar Y. Doç. Dr. Lütfi Yazıcıoğlu yerinde inceleme yaparak hazırladıkları teknik raporu mahkemeye sundu. Raporda hem Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararları hem de tadilat yapılan nazım imar planları incelendi. Bilirkişi inceleme sonucunda “Dava konusu koruma amaçlı nazım imar planı değişikliklerinin çevre, kültürel ve doğal miras, sosyal kültürel ve ekonomik yapı, teknik altyapı, sosyal donatı, yapı ve sokak dokusu, mülkiyet yapısı, ulaşım, dolaşım sistemi, örgütlenme biçiminin şehircilik ilkeleri planlama ve koruma ilkelerine uygun olmadığına’’ hükmetti.
Şimdi bu teknik raporu irdelediğimizde bilir kişinin de dikkat çektiği şöyle bir çelişki söz konusu. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu 1999 yılında, ‘‘Taksim Anıtı, Maksem, kentin önemli yeşil alanlarından biri olan Taksim Gezi Parkı ve bunların oluşturduğu aksta bulunan AKM’nin birbirinden ayrılmaz ve Taksim Cumhuriyet Anıtı ile bir bütün olduğu anılan bu alanların tümünün korunması gerekir’’ diyor. Yani Gezi Parkı’nı koruma altına alarak tescilliyor. Aynı Kurul 2011 yılında ise ‘‘Taksim Kışlası’na ait iletilen bilgi ve belgelerden 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığı anlaşıldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine’’ diyor. Elde bir arazi var ama korunması gerekli iki tescilli proje. Kültür ve Turizm Bakanlığı mahkemeye sunduğu savunmasında “Biz Taksim Kışlası’nı yasaya uygun tescil ettik ama burada ağaçlar var onlar için Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu karar vermeli’’ diyor. Peki komisyon karar verdi mi? Tabii ki hayır. Yeşil alanları, çevreyi, peyzaj alanlarını korumak amacıyla oluşturulan komisyon, kışlanın yapılabilmesi için parktaki ağaçların kesilmesine nasıl onay verecek? İşte bilirkişi raporunda da buna dikkat çekilerek plan notlarında bu çelişkiyi giderecek bir yaklaşım olmadığı belirtiliyor. Taksim için hazırlanan nazım imar planları 2863, 5226, 3194 sayılı yasaları açıkça çiğniyor.

Bundan sonra süreç nasıl işler?
İstanbul’un silüetine etki eden 16:9 gökdelenleri için İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde açılan davada da benzer durum yaşanmıştı. Mahkeme bilirkişi tayin etti ve bilirkişinin hazırladığı rapora uydu. Gezi Parkı’nda da bilirkişinin hazırladığı rapora mahkemenin uyması halinde Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapmak imkânsız olacak. Ayrıca Kültür Varlıkları Yüksek Kurulu’nun kararı da 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilirse Topçu Kışlası projesi tamamen rafa kalkmış olur. Bu durumda İBB’nin Danıştay’a itiraz hakkı bulunuyor. Danıştay mahkemenin kararını bozabilir de onaylayabilirde. Onarsa Gezi Parkı yeşil haliyle İstanbul’a park olarak hizmet etmeye devam eder. Ancak İBB için bir yol daha var: Hülle yolunu seçerek plan değişikliğine de gidebilir. Bu plan değişikliğine de STK’lar itiraz etseler bile yargılama süreci devam ederken kışla inşaatı bitmiş olur.


  http://www.radikal.com.tr/113589311358936

  YORUMLAR
  (6 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  BETONA TAPMAK 2 - HARAYDIN

  Allah'ın toprağı milyonlarca çeşit canlıya tahsis ettiğini insanı da adam yerine koyup bu emanetein bekçiliğini verdiğini bilirlerse kurtulur. Her yeri beton yapmanın Allah'a isyan ve Allah'ın sayısız ibadet eden canlı kavimlerinin hayat hakkını yok etmek olduğunu bilirlerse kurtulur. Kentsel dönüşümün binaları yükseltmek demek olmadığını binaları üst üste birleştirerek bahçeli konak köşk, şehir meydanı ve süslemeleri ve dev fıskıyeler ve havuzlar , en az 6 sıra çınar, at kestanesi , ıhlamur ve sedir ağacı altında yaya özürlü bisiklet yolu yapmak, tarihi eserleri yeniden yapmak, tarihi eserlerin etrafını açmak,şehir sosyal ve kamusal ihtiyaçlar, cuma cemaatı olan yerlere cami yapmak için yer açmak anlamına geldiğini bililerse kurtulur.

  BETONA TAPANLAR - HARAYDIN

  Betona tapan (betonun paraya dönüşmesinden zevk alarak her yeri betonlaştırmaktan mistik zevk duyan duygusallar)çeliğe tapmaya başlarlar(çeliğin yüksek binalarda paraya dönüşmesinden zevk alarak her yeri seyrek olmak şartıyla çelik kulelerle doldurmaktan mistik zevk duyan duygusallar) ve Taksim çevresindeki beş sıra binayı yıkıp binaları beşinci sıraya çekip açtıkları alanı bir cami ve kent meydanı olarak düzenlemeye karar verirlerse, mevcut ağaçları yıkma yerine yeni açılan alana 1000 adet çınar, at kestanesi , ıhlamur ve sedir ağacı dikerek insanları ve diğer mahlukatı sevindirmeye karar verebilirlerse kurtulur. Allah'ın toprağı milyonlarca çeşit canlıya tahsis ettiğini insanı da adam yerine koyup bu emanetein bekçiliğini verdiğini bilirlerse kurtulur. Her yeri beton yapmanın Allah'a isyan ve Allah'ın sayısız ibadet eden canlı kavimlerinin hayat hakkını yoketmek olduğunu bilirlerse kurtulur. Kentsel dönüşümün binaları yükseltmek demek olmadığını binaları üst üste birleştirerek bahçeli konak köşk, şehir meydanı ve süslemeleri ve dev fıskıyeler ve havuzlar , en az 6 sıra çınar, at kestanesi , ıhlamur ve sedir ağacı altında yaya özürlü bisiklet yolu yapmak, tarihi eserleri yeniden yapmak, tarihi eserlerin etrafını açmak,şehir sosyal ve kamusal ihtiyaçlar, cuma cemaatı olan yerlere cami yapmak için yer açmak anlamına geldiğini bililerse kurtulur.

  Gezi parkı artık kurtulamaz - Ukelaa

  Bu tamamen siyasi bir hesaplaşmaya döndü . Bu gün referandum yapılsa toplumun kararı büyük ihtimalle Topçu Kışlası'nın yeniden yapılması yönünde olur . Eylemciler şunu anlayamıyor , bu siyasi mücadele o kışla yıkıldığı gün başladı , CHP inkar etsede Osmalıyı silmeye kalkıştı ve tüm bu çabalar toplumun çoğunluğunun yüreklerinde bir acı olarak kaldı . Bu gün o siyasi hesaplaşmanın rövanşı oynanıyor ve eskiden kazananlar şimdi yenilginin acısını nasıl bir tat bıraktığını öğrenmeye başlıyorlar . Bu siyasi kan davasıda ancak samimi bir özür ile durdurulabilir ama bunu hala görmek isteyen yok .

  topçu kışlasını yıkan atatürk ün inadına yapıyorlar - demlicay2011

  orayı bir sembol yapmak istiyorlar. neyin sembolü atatürke karşı yobaz takımının zafer sembolü. toplu kışlasını inkilap tarihindeki yerine bakın anlarsınız. yani bunlarınki inat ama tutmaz. önce sen memleketi satmanın ve üretmeden durmandan küfür ettiğin avrupanın mallarını almaya devam edersen hainsin. başka bir açıklama yapamassın. git arabistana oradan al mallarını. zerre yok değilmi? ne bulupta alacan. sizi gidi uyanıklar. mersedesciler italyan dericiler japon kilimacılar adidascılar nerde iyi mal var sinek gibi konarsınız üstüne. vergilermiz haram olsun size yobaz takımı.

  Topçu kışlasını rafa kaldırmaz bu başbakan... - citizen

  Sanki işine gelmeyen mahkeme kararlarına uyacak bir başbakan varmış gibi. Bu yenilgi onu daha da kamçılayacak ve bugün yıkılsın, opera binası yapalım dediği AKM nin yerine bile cami projesi ile ortaya çıkacaktır. Çünkü o, kendisine onay vermeyen her düşünce ce her kesime bir savaş açtı.

  ASİYE NASIL KURTULUR - m.rozbilen

  Sayın Başbakanın hala o mağrur ve arzuladığını yapma direncini görüyorum.Gezi parkına Topçu Kışlası ve AVM yapma arzusunda.Halkın bir müddet sonra konuyu unutacağını ve yeniden gezi parkını yıkacağını sanıyor.Oysa Taksimde küçücük yeşil bir alanı dahi halka çok gören ve yıkmaya çalışanlar neyin peşinde olduklarını anlamak mümkün değildir.Sayın Başbakan artık şunu bilsin ki,ağaçlandırma,yeşillendirme ve parkı daha da genişletme dışında bir yapıya gücü yetmeyecektir.Gezi parkı Erdoğanın sonunu getirebilir.Halkın gücünü küçümseyenler,ne oldum delisi olanlar elbet bir gün bu halka boyun eğmeyi bileceklerdir.Gezi Parkı artık haksızlığa direncin sembolü olmuştur.Biline.