@omererbil

'Gezi' projesi de tamamen iptal oldu

'Gezi' projesi de tamamen iptal oldu
'Gezi' projesi de tamamen iptal oldu
İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin, Beyoğlu Koruma Amaçlı İmar Planı'nı 'şehircilik ilkelerine uymadığı için' iptal etmesiyle, Gezi Parkı ve çevresindeki Taksim Meydan düzenlemesi projesi de tamamen kadük kaldı.
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

1993 yılından 2011 yılına kadar plansız kalan Beyoğlu ilçesi bu tarihte İBB tarafından Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına kavuşmuştu. Lakin İBB tarafından hazırlanan 1 / 5000 Ölçekli Beyoğlu Koruma Amaçlı Nazım İmar planı ile buna bağlı olarak oluşturulan 1 / 1000 ölçekli Uygulama planlarını İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nce iptal edildi. Mahkeme planın şehircilik ilkelerine uymadığı görüşünde. 

Bu durumda Gezi Parkı ve çevresindeki Taksim Meydan düzenlemesi projesi tamamen kadük kaldı. Çünkü bu projelerin temeli bu plana dayanıyordu. Diğer yandan Beyoğlu ilçe sınırları içinde çok sayıda ihya, yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri de var. Taksim Meydanı’nda Maksemin arkasındaki otoparka yapılması düşünülen cami ile yine meydandaki Aya Triada Kilisesi’nin önündeki büfelerin yıkılarak meydanın açılması projesi de plan iptali ile birlikte geçiş dönemi yapılaşma şartları Koruma Kurulu’nca belirlenene kadar yapılamaz. 

Aynı şekilde AKM’nin yıkılıp yerine daha fonksiyonel olacağı düşünülen yeni kültür merkezinin de bu şartlarda hayata geçirilmesi mümkün görünmüyor. Majik Sineması ve Maksim Gazinosunun yıkılarak yerine başlayan inşaatın da geçiş dönemi yapılaşma şartları belirlenene kadar durması gerekiyor. 


Dev projeler planda zaten yok!

Mahkemenin kararı, Beyoğlu’nda çok tartışılan Tarlabaşı, Perşembe Pazarı ve Galataport gibi projeleri direkt olarak etkilemeyecek. Örneğin 5366 sayılı yasa kapsamına alınarak ‘yenileme alanı’ ilan edilen Tarlabaşı için imar planında yalnızca ‘projeye göre yapılır’ notu eklemek yeterli oluyor. Koruma Kurulu’nun onaylaması halinde bu projeler hayata geçiriliyor. Dolayısıyla nazım imar planının iptali projeyi etkilemiyor. ‘Galataport’ özelleştirme alanı olduğu için burada plan yetkisi Özelleştirme İdaresi’nin elinde. Galata Kulesi çevresi ve Park Otel de ‘Turizmi Teşvik Kanunu’ kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetkisinde. Bu projeleri hayata geçiren uygulama imar planları meslek odaları tarafından ayrı ayrı yargıya taşınmıştı. 10. İdare Mahkemesi iptal gerekçesinde bu durumu da eleştirerek, imar planlarının ‘bütünsel olmadığını’, Meclis-i Mebusan Caddesi’ndeki sigorta, banka gibi şirket merkezlerinin yerini otellerin almaya başladığına vurgu yaptı. Perşembe Pazarı ve Galata Rıhtımı liman bölgelerindeki projelerin plana işlenmemesini de eleştiren mahkeme, bu projeler hayata geçtiğinde bölgenin yoğun şekilde etkileneceğine dikkat çekti. 

Yine 5366 sayılı yasa çerçevesinde yenileme alanı olarak yapılan Demirören AVM, Emek Sineması, Beyoğlu eski belediye binası da bu iptal kararından etkilenmiyor. Beyoğlu ilçesine bakan 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 6 ay içinde geçiş dönemi yapılaşma şartlarını belirlemek zorunda. Bu şartlar belirlendikten sonra ise bölgedeki tüm inşaat projeleri koruma kurulunun onayı ile birlikte hayata geçecek. Bu süre içinde ise yenilme alanları dışındaki tüm projeler durmak zorunda.