Gezi'de yaralanan Aydın Aydoğan'ın açtığı tazminat davası reddedildi

Gezi'de yaralanan Aydın Aydoğan'ın açtığı tazminat davası reddedildi
Gezi'de yaralanan Aydın Aydoğan'ın açtığı tazminat davası reddedildi
Gezi olaylarında gaz fişeği ile ayağından yaralanan Aydın Aydoğan'ın, İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı tazminat davası, 'yaralanmanın nedeni ortaya konulamadığından' reddedildi.

RADİKAL - Gezi olayları sırasında gaz fişeği kapsülü ile ayağından yaralanan Aydın Aydoğan’ın, İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı 101 bin TL’lik tazminat davası reddedildi. Mahkeme, “Davacının, güvenlik güçlerince olayları bastırmak için kullanılan gaz fişeği nedeniyle sol ayak topuğundan vurulduğu iddia edilmiş ise de sunulan raporlardan ve sair belgelerden olayın bu sebebe binaen olduğu ortaya konulamadığından idareyi kusurlu kılacak bir husustan söz edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır” gerekçesiyle davayı reddetti.

Gezi eylemlerinin sürdüğü 11 Haziran 2013 tarihinde gaz kapsülü ile sol ayağından yaralanan Aydın Aydoğan, İstanbul 3. İdare Mahkemesi’ne başvurarak İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı aleyhine 100 bin TL’si manevi bin TL’si de maddi olmak üzere 101 bin TL’lik tazminat davası açmıştı.

İstanbul 3. Bölge İdare Mahkemesi, 9 Haziran 2015 tarihli duruşmanın ardından 8 Temmuz 2015 tarihinde yazdığı kararı taraflara tebliğ etti. Dava dilekçesi, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’nin yanıt dilekçelerine yer verilen gerekçeli kararda, “İdarelerin meydana gelen bir zarardan dolayı sorumlu tutulabilmeleri ve tazmin borcuyla yükümlü sayılabilmeleri için öncelikle ortada bir zararın bulunması, bu zararın meşru ve güncel olması, keza uğranıldığı öne sürülen zararın idarenin haksız ve hukuka aykırı bir işlem ve eyleminden kaynaklanması, ayrıca zararı doğuran olay ile idare arasında illiyet bağının kurulabilmesi gerekmektedir. Ortada bir zarar bulunmakla birlikte eğer bu zarar idareye isnat edilemiyorsa, idarenin tazmin borcundan sorumlu tutulması mümkün değildir” denildi.

Davacının, 11 Haziran 2013 tarihinde Taksim’de meydana gelen olaylar sırasında güvenlik güçlerinin kullandığı biber gazı fişeğinin isabet etmesi sonucu yaralandığından bahisle dava açtığı hatırlatılan kararda, “11.6.2013 günü Taksim Meydan ve çevresinde meydana gelen olayların yasadışı izinsiz eylem ve gösteri mahiyetinde olduğu ve bu sebebe binaen emniyet güçlerince olaya müdahale edildiği ve bedeni kuvvetin dışında basınçlı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fiziki engeller ile sair hizmet araçlarının müdahale aracı olarak kullanıldığı, kamuoyunun da malumu olduğu üzere olayların güne özel değil günlerce sürecek şekilde süreklilik arz ettiği anlaşılmaktadır” denildi.

‘GEZİ'DE YARALANDIĞINI KANITLAYAMADI’

Dava şu gerekçe ile reddedildi:

“Bu noktada dosyadaki belgelerden hareketle; davacının, güvenlik güçlerince olayları bastırmak için kullanılan gaz fişeği nedeniyle sol ayak topuğundan vurulduğu iddia edilmiş ise de sunulan raporlardan ve sair belgelerden olayın bu sebebe binaen olduğu ortaya konulamadığından idareyi kusurlu kılacak bir husustan söz edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan bu nedenlerle davanın reddine.”

Davayı reddeden mahkeme, 126 TL yargılama gideri ile birlikte 2 bin 500 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı kurumlara ödenmesine hükmetti. (Yüksel KOÇ/İSTANBUL/DHA)