Gizli tanığa aile boyu sigorta

Gizli tanığa aile boyu sigorta
Gizli tanığa aile boyu sigorta
TBMM'ye sevk edilen Varlık Barışı düzenlemesine eklenen bir madde ile tanık koruma tedbiri kapsamında tanıklık yapanlar, tanık olarak dinlenen suç mağdurları ve bu iki gruptaki tanıkların yakınları sigortalılıktan yararlanacak.

Radikal.com.tr - TBMM’ye sevk edilen Varlık Barışı düzenlemesinin de yer aldığı Torba Yasa’ya kritik bir madde eklendi. Tasarıya göre, Tanık Koruma Yasası kapsamında korunan kişiler, GSS kapsamında sayılacak. Tasarıyla; Ergenekon, Balyoz, KCK gibi davalara dayanak olan ve çoğu kez tartışmalı ifadeleriyle tepki toplayan gizli tanıklar sigortalı olacak. Tasarıya göre, tanık koruma tedbiri kapsamında tanıklık yapanlar, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 236. maddesine göre tanık olarak dinlenen suç mağdurları ve bu iki gruptaki tanıkların yakınları sigortalılıktan yararlanacak.
Milliyet'in haberine göre tanık koruma tedbiri kapsamında ifade verenlerin nişanlısı, evlilik bağı kalmasa bile eşi, kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu, ikinci derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın akrabaları ve evlatlık bağı bulunanlar ile yakın ilişki içerisinde olduğu kişiler de sigortalı sayılacak.
GSS sistemine göre, aylık geliri 295 TL’den az olanların sigorta primleri devlet tarafından ödeniyor. Üniversite öğrencileri dahi, gelir testini geçtikleri takdirde prim desteğinden yararlanamıyor.

SÜRECE PRİM DESTEĞİ
Bakanlar Kurulu, sosyo-ekonomik gelişmişlik durumuna göre bazı illerde işverenlere 6 puana kadar ilave prim desteği sağlayacak. Bu iller arasına önemli oranda Doğu ve Güneydoğu kentlerinin girmesi bekleniyor.
Tasarıya konan vergi barışı düzenlemelerine göre ise yurtdışından para , döviz altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymet getirip beyan edenler sadece yüzde 2 vergi ödeyecek. Bunlar hem soruşturmaya incelemeye konu olamayacak, hem de bir başka nedenle yapılan inceleme ya da soruşturmalarda bir matrah farkı bulunursa, bu matrah farkından indirilecek.
Hükme göre ayrıca, kişiler ya da şirketler yurtdışında elde ettikleri iştirak kazançları, iştirak hisselerinin satışından elde ettikleri ticari kazançları Türkiye ’ye transfer ederlerse, herhangi bir kurumlar vergisi ya da gelir vergisi ödemeyecek. Yurtdışındaki şirketleri tasfiye edip kazancını Türkiye’ye getirenlere de hiçbir vergi alınmayacak. Müteahhitlerin yurtdışına götürdüğü işçilerin sigorta priminin beş puanlık kısmını da devlet karşılayacak.