'Gizli'liğe sığınarak yolsuzluk yapılmış

Yolsuzluk 132 trilyon
Askeri Başsavcılık, Özel Kuvvetler binasına dair davada, 132 trilyonluk yolsuzluğun, 'gizlilik'le örtüldüğünü belirtti. Hiç ilgisi bulunmamasına rağmen inşaatlar, 'Stratejik Harp Planı' kapsamında gösterilmiş.
Hoyratça kullanım
İddialar: Soygun, 'çantada keklik gibi' artışlarla yapılmış. Bayındırlık fiyatlarına göre yüzde 330 fazla ödeme var. TSK'nın gözbebeği Özel Kuvvetler binasının inşaatında 'hoyratça kötüye kullanım' söz konusu.
Eruygur dosyası
Eski Jandarma Genel Komutanı emekli orgeneral Şener Eruygur'a yönelik suçlamalara ilişkin ayrılan dosyada, bir tuğgeneral ile bir tümgeneral de var. Savcılık: Yolsuzluk soruşturmalarının devamı da gelecek.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi
TOLGA AKINER / Arşivi

ANKARA - Genelkurmay Askeri Başsavcılığı'nın açtığı 39 sanıklı davada askeri gizlilik kavramının arkasına sığınılarak 132 trilyon liralık yolsuzluk yapıldığı öne sürüldü. Savcıya göre ihalelerde yüzde 300'ü aşan usulsüz keşif artışları var. Savcılık davaya ek olarak eski Jandarma Genel Komutanı emekli orgeneral Şener Eruygur hakkında soruşturma yapılması için Genelkurmay'dan izin istedi. Eruygur'la ilgili dosyada bir tuğgeneral ile bir de tümgeneralin adları geçiyor. Soruşturma kapsamında eski MGK Genel Sekreteri emekli orgeneral Tuncer Kılınç da suçlanmış, ancak zamanaşımı nedeniyle sanık yapılmamıştı.
Askeri Başsavcılığın 3 Aralık'ta, halen tutuklu müteahhit Ali Osman Özmen ile bazıları albay rütbeli askeri personel dahil 39 sanık hakkında açtığı, Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler binası inşaatıyla ilgili davanın iddianamesinde, çarpıcı tespitlere yer verildi.
KÖTÜYE KULLANIM VAR: Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın (ÖKK) TSK'nın gözbebeği olduğu, dolayısıyla bu komutanlığa karşı 'her şeye layıktırlar' denildiğine işaret eden başsavcılık, "Oysa, inşaatlarda hoyratça bir kötüye kullanım söz konusudur" ifadelerini kullandı. Başsavcılık, eski Jandarma Genel Komutanı emekli orgeneral Şener Eruygur hakkındaki suçlaması için ayırdığı dosyada, ayrıca bir tuğgeneral ile bir tümgeneralin bulunduğu bilgisini de iddianamesine alırken, yolsuzluk soruşturmalarının devamının geleceğini de duyurdu.
NERESİ STRATEJİK HARP PLANI: Dava konusu inşaatların TSK Stratejik Harp Planı (TSK) kapsamına alınmasını ve 'gizlilik' arkasına sığınılması iddianamede eleştirildi. "O halde tüm 'gizliliği', 'işin özelliği ve önemi' gibi kanunu kullanım dışı kılan tüm gerekçeler Ali Osman Özmen A.Ş.'nin tek firma olarak davetiyle aşılmış, bundan sonra her işlem şeffaf
olarak, fiyat farkı vererek, hakediş ödemeleri yapılarak v.s İhale Kanunu'na göre yürütülmüştür. O halde ilk 3 ihalede işin özelliği ve önemi, gizlilik koşullarının neden gözardı edildiği ayrı bir çelişkidir. Sonuç olarak devam eden bir inşaatın 89. madde kapsamında mütalaa edilmesine yasal olanak bulunmamaktadır..."
ÇANTADA KEKLİK GİBİ: İddianamede, savcılık yolsuzluğun boyutunu anlatabilmek için yargı için sıradışı sayılabilecek deyimler kullanma gereği duydu. 'Dava konusu eylemlerin' sıralandığı bölümünde yer alan şu ifadeler bunun örneklerinden: "...Yüzde 75.60 oranlı artışın sadece yüzde 45.60'ı için gerekçe gösterilmesi, yüzde 30 için gerekçe gösterilmeden çantada keklik gibi artış alınmıştır.
YÜZDE 300'LÜK SOYGUN: İddianamede, keşif artışlarındaki anormalliğe işaret edilirken soygunun boyutu gözler önüne serildi. Savcılığa göre İs. Daire Başkanlığı'nın hesabına göre kapalı inşaat alanlarının birim maliyeti 830 dolar civarında iken, Bayındırlı için birim maliyeti 251 dolar, askeri yapılar içinse 413 dolar.
"Özel Kuvvetler Komutanlığı inşaat birimi maliyetlerinin (839 USD/metrekare) 2004 yılı birim maliyetlerine göre (251-413 USD) takriben (2-3.3) kat fazlası olduğu açıkça görülmektedir. Her dört ihalenin keşif artışı yöntemiyle maliyette üç kata yakın artışlara neden olan unsurların
'ihaleden önce öngörülemez olduğu' gerekçesi kabul edilemez. Kanun yüzde 30 artışa izin verdiği halde keşif artışları müteahhidin rüşvet, sahtecilik, gerçek dışı raporlarıyla idarece keyfi olarak kullanılmıştır. Bayındırlık maliyetlerinden hareketle en özellikli, en lüks yapılar baz alındığında dahi Oğulbey inşaatlarının 2 kattan daha fazla birim maliyetinin olması, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ve yatırım imkânlarındaki kısıtlılık göz önüne alındığında kabul edilebilir bir değer değildir"
'HER ŞEYE LAYIKLAR DENDİ...: Soruşturmanın, Özel Kuvvetler Komutanlığı inşaatlarında 'hoyrat bir kötüye kullanımın bulunduğunu' ortaya koyduğuna yer verilen iddianamede, ardından şu değerlendirme yapıldı: "Keza TSK'nın gözbebeği konumunda ve inşaat konusunda karar verme sürecinin tamamen dışındaki bir kurum olan ÖKK'ya yönelik 'Her şeye layıktırlar' şeklindeki olumlu yaklaşım nedeniyle bu birliği 2000'lerin kışlasını yaratma hedefli prestijli bir iskân tesisi öngörülmüş, üst düzey komutanlarca gösterilen bu teveccüh müteahhit ve bazı idarecilerce planlı olarak haksız menfaate çevrilmiştir."
Tüm ihaleler inceleniyor
Askeri savcı, Genelkurmay Başkanı'nın talimatıyla yürüttüğü yolsuzluk soruşturmalarının devamının da geleceğini, iddianamede şöyle vurguladı:
"Suç dosyasının ihbar metninden hareketle konunun sadece bir personele özgülenemeyip ihale işlerinin davetiye listesinin yazımından kesin hesabına kadar tek kişiyle değil bir heyet marifetiyle yürütülmesi zorunlu olduğundan bütüncül bir yaklaşımla sanık Recep Yılmaz'ın dahil olduğu davetiyeli tüm büyük ihaleler mercek altına alınmıştır. İnşaat ihalelerinde büyük yolsuzluklar yapıldığı şeklinde çığ gibi büyüyen yaygın kaygılara yeterince değinmeyen, çözüm yollarını göstermeyen, 'Yapanın yanına kâr kalıyor' düşüncesini dışlamayan ve reddetmeyen bir soruşturma olmaması için büyük özen ve gayret sarfedilmiştir ve Genelkurmay Başkanlığı'nın yolsuzluklar karşısındaki kararlı genel tavrına koşut olarak bu tutum (tefrik edilen işler kapsamında) sarf edilmeye de devam edecektir."
'Eruygur da dahil...'
Soruşturma kapsamında emekli orgeneral Şener Eruygur ile ilgili soruşturma açılması talebini şöyle dile getirdi:
"Gerçek dışı bilgileri içeren mukayeseli keşif raporunu hem inşaatın mevcut durumunun yüzde 75.60 oluşuna göre tespit yapıp, hem de bunun yeni ilave imalatmışçasına keşif artışı ve süre uzatım onayı alınması için kendilerine arz edilen andıç ve brifinglerle gerçek dışılığına ve fiili duruma hukuki gerekçe yaratmaya yönelik bir artış içerdiğine muttali oldukları resmi evrakı, hakikate muhalif olduğunu bilerek imzalamak suretiyle sıralı amirleri olan Bakan Sabahattin Çakmakoğlu'na takdime dalalet eden, dönemin İnş. Eml. D. Bşk. Tuğg. M. Yaşar Öney, MİY Tümg. M. Kenzi Suner ve müsteşar korg. M. Şener Eruygur'un hakikat hilafına evrak tanzim etmek ve mafevklere takdime dalalet etmek suçunu işledikleri hususundaki tüm evrak, Genelkurmay Başkanlığı'na bildirilmek üzere
dosyaya ithal edilmiştir."