Göçün merkezi İstanbul

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 2000 Genel Nüfus Sayımı Göç İstatistikleri, bölgelerin cazibesini ortaya çıkardı. İstatistiklere göre 1995-2000 döneminde yerleşim yerleri (il merkezi, ilçe merkezi, bucak...

ANKARA - Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 2000 Genel Nüfus Sayımı Göç İstatistikleri, bölgelerin cazibesini ortaya çıkardı. İstatistiklere göre 1995-2000 döneminde yerleşim yerleri (il merkezi, ilçe merkezi, bucak, köy) arasında göç eden nüfus 6 milyon 692 bin 263, iller arasında göç eden nüfus 4 milyon 788 bin 193 kişi. Her 100 kişiden 11'i yerleşim yerleri, sekizi iller arasında göç etti.
Şehirden köye göç arttı
Göç eden nüfus büyüklüğü son 25 yılda yaklaşık iki kat arttı. 1995-2000 döneminde göç hareketliliğinde en önemli değişim, şehirden köye göçlerde gerçekleşti. Bu yönde göç eden nüfusun büyüklüğü, önceki döneme göre iki kat arttı, 681 bin kişiden 1 milyon 343 bine yükseldi.
Yerleşim yerlerine göre göç eden nüfusun yüzde 20'sini şehirden köye göçler oluştururken, şehirden şehire göç eden nüfusun büyüklüğü bir önceki döneme göre yaklaşık 500 bin arttı. Bu rakamın göç eden nüfus içindeki oranı 1985-1990 döneminde yüzde 62.2 iken, 1995-2000 döneminde yüzde 57.8'e düştü.


Büyütmek için tıklayınız

Bölgeler itibarıyla, İstanbul, Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara ve Batı Anadolu göç alırken, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu göç verdi. Net göç hızına göre İstanbul bölgesi binde 46 ile en fazla göç alan, Batı Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu ise eksi binde 50 ile en fazla göç veren bölge oldu. Akdeniz'de net göç hızı sıfır olurken, İstanbul en fazla göçü Batı Karadeniz'den aldı. 1995-2000 döneminde 23 il göç alırken, 58 il göç verdi.
En fazla göç alan ilk üç il Tekirdağ, Muğla ve Antalya, en fazla göç veren ilk üç il Ardahan, Bartın ve Sinop oldu.
Göçün nedenleri
İller arası göç edenlerin yüzde 20'si iş arama-bulma, yüzde 13.2'si tayin ve atama nedeniyle göç etti. Göç edenlerin yüzde 26'sı hanedeki bir fertde bağımlı olarak göç ederken, eğitim nedeniyle göç eden nüfusun oranı yüzde 11.6 oldu. Yurtdışından 234 bin kişi Türkiye' ye göçerken, yurtdışına göçenlerin toplam nüfus içindeki payı yüzde 0.38 oldu.