Göğüs hastalıkları

Göğüs hastalıkları branşı, akciğer ve onu çevreleyen yapılarda meydana gelen ve insan sağlığını olumsuz etkileyen hastalıkların tespit edilmesi, takip edilmesi ve tedavisini içerir.
Haber: İbrahim GÜNEL / Arşivi

Göğüs hastalıkları branşı, akciğer ve onu çevreleyen yapılarda meydana gelen ve insan sağlığını olumsuz etkileyen hastalıkların tespit edilmesi, takip edilmesi ve tedavisini içerir.
Tedavisi cerrahi olmayan bütün bu bölgedeki bütün hastalıklar göğüs hastalıkları branşının ilgi alanına girer. göğüs hastalıkları alanındaki rahatsızlıklar arasında: Doğuştan gelen akciğer hastalıkları, kistler, akciğer tümörleri, tüberküloz, bronşit, zatürree, uzun süreli sigara içimine bağlı akciğer rahatsızlıkları, nefes darlığı, göğüs kafesinde doğuştan meydana gelen hastalıklar, akciğer kanseri, üst solunum yolu enfeksiyonları, akut bronşit, bronşial astım, mesleki hastalıklar, solunum yetmezliği, akciğer embolisi sayılabilir.
Göğüs hastalıkları branşının yan dalı ise alerji hastalıkları.

 • En iyi beş doktor
  Göğüs hastalıkları alanındaki anket çalışmamıza toplam 30 doktor katıldı. Bu doktorların seçtikleri en iyi beş doktor şunlar: Prof. Dr. Haluk Türktaş, Prof. Dr. Feyza Erkan, Prof. Dr. Yusuf İzzettin Barış, Prof. Dr. Ali Kocabaş, Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan.
 • En iyi beş hastane
  Göğüs hastalıkları branşında anketimize katılan doktorların seçtiği en iyi beş hastane ise şunlar: İÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Tel: (0212) 534 00 00, Hacettepe Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesi Tel: (0442) 316 63 33, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tel: (0312) 259 59 59, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tel: (0216) 327 10 10.
  Enfeksiyon hastalıkları
  Genelde, salgın hastalıklarla ilgili olarak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini kapsar. Özellikle, çocuklarda enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili olarak koruyucu hekimliği de içeren bu branş, salgın hastalıklara neden olan virüsler ile mikropların ortaya çıkış nedenlerini ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini araştırır. En önemli sağlık sorunlarından biri olan çocuk ölümlerinin azaltılması için bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yürütür. Ayrıca, çocukluk çağındaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisi de bu alanın kapsamı
  içerisindedir. Bu uzmanlık alanının yan dalları da şöyle: Alerjik hastalıklar, immünoloji, hematoloji...
 • En iyi beş doktor
  Enfeksiyon hastalıkları alanında anket çalışmamıza 12 doktor katıldı. Onların seçimine göre dereceye giren beş doktor şunlar:
  Prof. Dr. Semra Çalangu, Prof. Dr. Volkan Korten, Prof. Dr. Haluk Vahapoğlu, Doç. Dr. Aydemir Lermi, Prof. Dr. Murat Akova...
 • En iyi beş hastane
  Anket sonucu, enfeksiyon hastalıkları alanında en iyi beş hastane de şunlar: İÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Tel: (0212) 534 00 00, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tel: (0216) 327 10 10, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 363 33 30, Başkent Üniversitesi Hastanesi (Ankara) Tel: (0312) 212 68 68.
  Üroloji
  Tıpta, böbreğin, erkek ile kadında idrar yollarının, erkekte üreme organlarının hastalıklarını inceleyen ve tedavisiyle uğraşan cerrahi dalıdır. Bu branşın ilgi alanına giren hastalıklar da şöyle: Üriner sistem taş hastalığı, böbrek, mesane ve idrar yolları taşları, ürolojik enfeksiyonlar, böbrek, mesane, idrar yolları ve genital organların iltihaplı hastalıkları,
  prostat iltihabı, cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar, prostat büyümesi, kısırlık, iktidarsızlık, ürolojik tümörler, böbrek, mesane, prostat, testis ve jenital organ tümörleri, doğuştan olma ürolojik anormallikler, böbrek ve idrar yolları ile ilgili çeşitli anomaliler, ürolojik bölgeyle ilgili yaralanmalar ürolojinin çalışma alanına girer. Bu branşın alt dalları, üreme endokrinolojisi, infertibilite ve çocuk ürolojisi.
 • En iyi beş ürolog
  Bu branştaki anketimize 19 ürolog katıldı. Onların seçtiği en iyi beş doktor şunlar: Prof. Dr. Atıf Aktaş, Prof. Dr. Haluk Özen, Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Prof. Dr. Haluk Ander, Prof. Dr. Tarık Esen...
 • En iyi beş hastane
  Üroloji alanında anket sonucu en çok oyu alan beş hastane de şöyle: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Tel: (0212) 534 00 00, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tel: (0212) 588 48 00, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tel: (0216) 327 10 10, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 363 33 30.
  Çocuk cerrahisi
  Çocuk hastalıkları alanında cerrahi müdahaleleri gerektiren rahatsızlıklarla ilgilenen bilim dalıdır. Bu alan, aynı anda genel cerrahi uzmanlık dalının bir alt branşı olarak hizmet verir. Tüm cerrahi müdahaleleri çocuklar üzerinde uygulayan branştır.
 • En iyi beş çocuk cerrahı
  Bu alanda anketimize 14 doktor katıldı. Onların seçtiği beş en iyi çocuk cerrahı şöyle: Prof. Dr. Cahit Tanyel, Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu, Prof. Dr. Daver Yeker, Prof. Dr. Tolga Dağlı, Prof. Dr. Işık Olcay, Prof. Dr. Mehmet Emin Şenocak...
 • En iyi beş hastane
  Çocuk Cerrahisi alanında seçilen beş hastane de şunlar: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tel: (0212) 588 48 00, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20,
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0232) 388 19 20, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Tel: (0322) 338 60 60 , İÜ Tıp Fakültesi Tel: (0212) 534 00 00...
  Çocuk hastalıkları
  Çocuğun, yeni doğduğu andan yaklaşık 15 yaşına kadar geçirdiği süre içinde sağlığının korunması ve hastalıklarının cerrahi yöntemler dışında tedavi edilmesi ile ilgilenen uzmanlık dalıdır. Çocukluk çağında görülen bütün bulaşıcı hastalıklar, metabolizma bozuklukları, ateşe bağlı olarak gelişen hastalıklar, gece işemeleri, akut romatizmal hastalıklar, aşılar, ishal, doğumsal hastalıklar, akciğer, böbrek, kalp gibi organlarda meydana gelen hastalıklar, alerji gibi yaklaşık bilinen 200 hastalık bu bilim dalının içine girer. Bu alanda çocuklarda görülen hastalıkların teşhisleri konularak gerekli tedaviler uygulanır. Bu uzmanlık alanının yan dalları ise şöyle: Çocuk kardiyolojisi, çocuk endokrinolojik ve metabolik hastalıkları, çocuk hematolojisi, çocuk nefrolojisi, çocuk nörolojisi, çocuk allerjisi, çocuk onkolojisi, çocuk gastroentolojisi, çocuk enfeksiyon hastalıkları, neonatoloji...
 • En iyi beş çocuk doktoru
  Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında anketimize 28 doktor katıldı. Anket sonucunda en çok oy alarak seçilen doktorlar şunlar: Prof. Dr. Olcay Neyzi, Prof. Dr. Şinasi Özsoylu, Prof. Dr. Leyla Ağaoğlu, Prof. Dr. Özdemir İlter, Prof. Dr. Feyzullah Sakaoğlu...
 • En iyi beş hastane
  Anketimize katılan doktorların bu branşta seçtikleri en iyi beş hastane şöyle: Hacettepe Tıp Fak. Hastanesi Tel: (0312) 305 15 20, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fak. Hastanesi Tel: (0212) 534 00 00, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. Hastanesi Tel: (0212) 588 48 00, Ege Üniversitesi Tıp Fak. Hastanesi Tel: (0232) 388 19 20, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tel: (0216) 327 10 10.
  Embriyoloji ve histoloji
  Embriyoloji ve histoloji branşı, doku ve organların mikroskobik yapısının incelenmesi ve bu alanlarda meydana gelen herhangi bir farklılaşmanın tespit edilmesi ile ilgilenir. Bu branşta normal gelişen organ ve dokular incelenerek farklı bir yapı sergileyen doku ve organların teşhisi yapılır. Özellikle gelişim bozukluklarının teşhisinde önemlidir. Kadın doğum hastalıklarında embriyonun gelişimi takip edilerek hastalıklar ve farklılıklar erken teşhis edilebilir. Histolojide vücut sisteminde kas, sinir, kemik, bağ dokuları incelenerek hastalıklar teşhis
  edilebilir ve tedavinin sonuçları görülebilir.
 • En iyi beş doktor
  Bu alandaki anket çalışmamıza toplam
  6 doktor katıldı. Anket çalışmamızda en fazla oy alarak dereceye giren doktorlar şunlar: Prof. Dr. Ramazan Demir, Prof. Dr. Meral Tekelioğlu, Prof. Dr. Mehmet Kaya, Prof. Dr. Esin Aşan, Prof. Dr. Aysel Şeftalioğlu...
 • En iyi beş hastane
  Anket çalışması sonucunda histoloji ve embriyoloji alanında doktorlar tarafından seçilen en iyi beş hastane ise şunlar: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20, İÜ Tıp Fakültesi Tel:(0212) 534 00 00, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0216) 327 10 10, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tel: (0212) 588 48 00, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 363 33 30.
  Nükleer tıp
  Nükleer tıp, vücut içindeki radyoaktif maddelerin teşhis ve tedavisinde fonksiyonel görüntüler oluşturan bir bilim dalıdır.
  Özellikle nükleer onkoloji, kardiyoloji, kanser vakalarında nükleer tıbbın çalışma alanına girer. Kanser vakalarıda tümörün görüntülenmesinden hastanın tedaviye yanıt vermesine kadar birçok görüntünün ortaya çıkmasına ve tedavinin şekillenmesini sağlar. Nükleer tıptaki görüntüleme radyolojiden farklı olarak fonksiyonel bir görüntülemedir. Özellikle tiroit kanseri ve hipertiroidizm tedavisinde başarılı sonuçlar veren nükleer tıp, özellikle tümörün kemiğe yayıldığı ve tedavisi imkânsız olan hastalarda yoğun ağrıların giderilmesinde kullanılıyor.
 • En iyi beş doktor
  Nükleer tıp alanında anket çalışmamıza 9 doktor katıldı. Katılımcı doktorların seçtikleri nükleer tıp branşında en iyi beş doktor şu isimlerden oluşuyor. Prof. Dr. Hatice Durak, Prof. Dr. Hikmet Bayhan, Prof. Dr. Biray Caner, Prof. Dr. Mustafa Ünlü, Prof. Dr. Kerim Sönmezoğlu...
 • En iyi beş hastane
  Anket çalışmamıza katılan doktorların nükleer tıp alanında seçtikleri en iyi beş hastane ise şunlar: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tel: (0212) 588 48 00, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0232) 259 59 59, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 363 33 30, İÜ Tıp Fakültesi Tel: (0212) 534 00 00.
  Göğüs cerrahisi
  Göğüs hastalıkları alanında cerrahi müdahale gerektiren rahatsızlıklar ve bunların tedavileri, yapılması gereken cerrahi operasyonlar bu dalın çalışma sahasına girer. Göğüs cerrahisinde akciğer ve
  ona bağlı olan organlarda ilaç tedavisinin yeterli olmadığı durumları kapsar.
  En iyi beş doktor
  Göğüs cerrahisi alanındaki anket çalışmamıza 14 doktor katıldı. Anket çalışmamıza katılan doktorların seçtikleri en iyi beş doktor şöyle sıralanıyor: Prof. Dr. İlker Öktem, Prof. Dr. Göksel Kalaycı, Prof. Dr. Şinasi Yavuzer, Doç. Dr. Adem Güngör, Dr. Güven Çetin...
 • En iyi beş hastane
  Bu alandaki anket çalışmamıza katılan göğüs cerrahi uzmanlarının seçtikleri en iyi beş hastane ise şu şekilde sıralanıyor: Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Tel: (0312) 355 21 10, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Tel: (0212) 546 96 00, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Tel: (0312) 310 33 33, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0242) 227 43 43, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Tel: (0212) 534 00 00
  Çocuk psikiyatrisi
  Çocuk psikiyatrisi çocukların ruhsal olarak sağlıklı bir yaşam sürmelerini amaçlayan bir bilim dalıdır. Bu ruhsal sorunların temellerini inceleyen, nedenleri üzerinde çalışan ve sorunların çözülmesi için gerekli olan çalışmaları düzenler. Özellikle küçük yaşlardaki çocukların ruh sağlığı sorunlarının temelindeki nedenlerin derinlemesine incelenmesi bu branşın ilgi alanlarından biridir. Çocuk psikiyatrisinde çocuğun ruhsal durumunu etkileyen biyolojik etkenler, kalıtım, kimyasal ve çevresel faktörler de ele alınır. Bu dalın ilgi alanına giren rahatsızlıklar arasında şunlar sıranalabilir: Zekâ problemleri, öğrenme güçlükleri, kekeleme, fonolojik bozukluklar (konuşma bozuklukları), otistizm, yeme bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, tik, altını ıslatma, anksiyete bozukluğu, depresyon, psikosomatik bozukluklar, sosyal fobi, uyku bozuklukları, dürtü kontrol bozukluğu, uyum sorunu psikososyal stres faktörleri, davranım bozuklukları.
 • En iyi üç doktor
  Çocuk psikiyatrisi alanındaki anket çalışmamıza beş doktor katıldı. Beş çocuk psikiyatristinin seçtiği üç doktor şunlar: Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu, Prof. Dr. Bahar Gökler, Doç. Dr. Ümran Tüzün...
 • En iyi beş hastane
  Çocuk psikiyatrisi alanında anketimize katılan doktorların seçtiği en iyi beş hastane şöyle sıralanıyor: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tel: (0312) 305 15 20, İÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Tel: (0212) 534 00 00, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tel:(0312) 363 33 30, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tel:(0232) 259 59 59, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tel: (0232) 388 19 20.
 • YARIN: Kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi, plastik cerrahi, kalp-damar cerrahisi, radyasyon onkolojisi, radyoloji, patoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon