'Gökkafes'e can veren karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, İstanbul Gümüşsuyu'nda yapımı süren Gökkafes'in Turizm Bakanlığı'nca resen onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptal kararını esastan bozdu.

ANKARA - Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, İstanbul Gümüşsuyu'nda yapımı süren Gökkafes'in Turizm Bakanlığı'nca resen onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptal kararını esastan bozdu. Kurul, Danıştay 6'ncı Dairesi'nin, İstanbul Taşkışla Turizm Merkezi sınırları
içinde bulunan gökdelene ilişkin 10 Eylül 1998 tarihinde Turizm Bakanlığı'nca resen onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptaline ilişkin kararının temyiz istemini sonuçlandırdı.
6'ncı Daire'nin iptal kararını 12'ye karşı 15 üyenin oyuyla bozan Kurul, aynı bölgeye ilişkin Bayındırlık Bakanlığı'nca onaylanan 1/5000 ölçekli nâzım imar planının iptal isteminin reddini ise onadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, bozma kararının düzeltilmesi için başvuru hakkı var. Ancak bu yolla karardan geri dönülmesi küçük bir ihtimal. Belediye başvurmazsa ya da başvurusu reddedilirse karar kesinleşecek, bağlayıcı olduğu için de Gökkafes hakkındaki hukuki tartışma bitmiş olacak.