Gökkuşağı skandalı

Hedef: 10 ilde eğitim kurumu
Başbakan Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu Gökkuşağı Projesi skandala dönüştü. Devlet Bakanı Çubukçu'nun müşaviri Aysoy, Özürlüler İdaresi'ne atanınca geliştirilen projeyle engellilere okullar açılacaktı.
180 bin YTL'lik yemek
Bağış için Çırağan'da 180 bin YTL'ye yemek düzenlendi, işadamları 13 milyon YTL yardım vaat etti. Başbakanlık Teftiş Kurulu: Bu vaatlerin kaydı tutulmadı. Banka hesaplarında sadece 20 bin YTL'lik bağış var.
Aysoy görevden alındı
Elden toplanan bağış miktarı belirsiz. Bazı işadamlarından toplanan 1.9 milyon YTL ise bağış değil borç yazılmış. Aysoy görevden alındı, maaş kesme cezasına çarptırıldı ve hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Haber: TARIK IŞIK / Arşivi

ANKARA - Türkiye'deki engellilerin eğitim, meslek edinme ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu 'Gökkuşağı Projesi'nde bir dizi skandal ortaya çıktı.
Milli Eğitim Bakanlığı, kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nca ortaklaşa başlatılan
'Gökkuşağı Projesi'ni yürütenlerin 180 bin dolar harcanarak Çırağan Sarayı'nda düzenlenen yemekte alınan 13 milyon YTL'lik yardım vaadinin kaydını bile tutmadığı belirlendi. Proje için banka hesaplarına sadece 20 bin YTL bağış yatırılmış olmasına karşın kamunun mevzuata aykırı protokollerle 1.9 milyon YTL'lik 'borç' yükü altına sokulduğu tespit edildi. Proje kapsamında kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'ya Altındağ'da 'korsan' temel attırıldığı da ortaya çıktı.
10 ilde eğitim kurumu
Çubukçu'nun basın müşaviri olan Mehmet Aysoy'un Özürlüler İdaresi Başkanlığı'na Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in vetosunun ardından vekâleten atanmasından sonra gündeme gelen Gökkuşağı Projesi'nde, iş dünyasından ve duyarlı yurttaşlardan toplanacak bağışlarla 10 ilde çok programlı özel eğitim kurumlarının yapılması hedefleniyordu. Ama işler altüst oldu ve Aysoy, her şeyi yüzüne gözüne bulaştırınca görevden alındı.
Radikal'in ele geçirdiği Teftiş Kurulu raporuna göre, henüz projenin kaynağı ortaya çıkmadan, organizasyon işlerini yürütmek için İMG adında bir şirketle protokol imzalandı ve şirkete, yapacağı işlerin karşılığı olarak da 400 bin dolar ödenmesi taahhüt edildi.
İMG, ilk olarak 4 Mart 2006'da İstanbul Çırağan Sarayı'nda bir yemek düzenledi. Başbakan Tayyip Erdoğan da projenin onursal başkanı ilan edildi. Yemekte iş dünyasından 13 milyon YTL bağış taahhüdü alındığı duyuruldu.
Erdoğan, Mart 2006'da yaptığı 'Ulus'a Sesleniş' konuşmasında, "Bu proje özürlü vatandaşlarımızın eğitim, rehabilitasyon ve meslek edinme imkânlarını mümkün olan en üst seviyede iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş hayırlı bir projedir" diyerek destek verdi.
Çırağan'da 180 bin dolara düzenlen yemekte, 13 milyon YTL yardım vaadi alındığı kamuoyuna duyuruldu. Ancak, Teftiş Kurulu'nun raporunda, 13 milyon YTL toplanamadığı, kimin ne taahhüt ettiğinin kaydının bile tutulmadığı belirtildi.
Erdoğan'a gönderildi
Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun 'gizli' kaşeli raporu, 7 Kasım 2006 tarihinde Erdoğan'a gönderildi. Proje kapsamında yapılan iş ve işlemlerin mevzuata aykırı olarak gerçekleştirildiği vurgulanan raporda Aysoy'un toplanmayan paraları harcadığı, bağış olarak geldiği iddia edilen paraların aslında bazı işadamlarından 'borç' kaydıyla alındığı ve bu yolla kamunun resmi olarak talep edilen 1.9 milyon YTL borç yükümlülüğü altına sokulduğu vurgulandı.
Bazı işadamlarına, alınan borçların karşılığında inşaat yaptırma taahhütlerinin verildiği de belirtilen raporda, Haydar Düzgün'e Ankara Altındağ, Efendi İlhanlı'yla ise Siirt'teki inşaatı yapmaları için mutabakat sağlandığı ifade edildi.
Proje kapsamında Ankara Altındağ Belediyesi'nce uygun görülen yerde 'çok programlı özel eğitim okulu' yapımı için kollar sıvanmıştı. Devlet Bakanı Nimet Çubukçu da okulun temelini atmıştı! Teftiş Kurulu raporunda, yükleniciyle sözleşme imzalanmadığı, temel atma töreni yapılan alan için belediyenin yer teslim tutanağı düzenlemediği, buna karşın tasdiksiz projenin maliyet hesaplarının çıkarılması için 80 bin YTL ödendiği bilgisi yer aldı.
Teftiş Kurulu'nun birçok konuda ek çalışma yapılması gerektiğine dikkat çektiği raporda, Aysoy'un elden aldığı bağışların tutarının bilinmediğine de dikkat çekildi.
Kampanyayaya yapılan bağışların çok yetersiz kaldığı, üç banka şubesinde sadece 20 bin 671 YTL toplanabildiği vurgulanan raporda "Bu miktar, 10 ilde yapımı düşünülen merkez için öngörülen 20 milyon YTL'lik bütçeyi karşılamaktan çok uzaktır" görüşüne yer verildi.
Suç duyurusu talebi
Raporda, yapılan mevzuata aykırı işlemler için Aysoy ve birlikte hareket ettiği ifade edilen ve aralarında işadamlarının da bulunduğu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının uygun olacağı vurgulandı. Raporda, borç senetleri ve hukuka aykırı sözleşmelerle ortaya çıkan yükümlülüklere ilişkin izlenecek yolların belirlenmesi gerektiğine de dikkat çekildi ve Maliye Bakanlığı Muhakemat Genel Müdürlüğü'nün devreye girmesi istendi.
Skandalın ortaya çıkmasıyla görevinden alınan Aysoy, 18 Eylül 2003'te Özürlüler Dairesi Başkanlığı'na atandı. Aysoy, ataması Sezer'den dönünce, dönemin Devlet Bakanı Güldal Akşit tarafından görevine 'vekâleten' getirildi. Aysoy, hakkındaki iddialar nedeniyle 24 Ağustos 2006'da görevden alınarak Disiplin Kurulu ve Cumhuriyet savcılığına sevk edildi.