'Gönüllü devir mümkün mü?'

Askerlerin İstanbul'daki sempozyumunda, 'bilginin çağın en büyük gücü' olduğu vurgulandı. Genelkurmay 2. Başkanı Başbuğ: Egemenlik haklarının belli bir alanının, karar mekanizmalarında yer almak kaydıyla devri mümkün mü? Bunu tartışmalıyız.
Haber: TOLGA AKINER / Arşivi

İSTANBUL - Genelkurmay Askeri Tarih, Stratejik Etüt ve Denetleme Başkanlığı'nın Harp Akademileri Komutanlığı'nda düzenlediği 'Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Toplum, Yönetim, Yönetici ve Lider Yaklaşımları' konulu uluslararası sempozyum dün başladı. Sempozyuma mesaj gönderen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, bilginin, medeniyetin yakıtı ve çağdaş bir ülke yaratıp yaşatmak için gerekli olduğunu belirtti. Özkök, mesajında şöyle dedi:
Özkök'ten mesaj
"Bilgi çağında, vizyonu geliştirebilecek, stratejiyle teknolojinin uyumunu sağlayabilen, iyi iletişim yeteneği olan, gelişimi hızlandırabilecek, yaratıcı, üstün nitelikli lider ve yöneticilere gerek var. Günümüzün etkin yönetici ve liderleri; analiz yapan, sonuçları paylaşabilen, empati kurabilen, pratik ve seri karar verebilen, üstün donanımlı kişiler arasından çıkacak."
Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ise açılış konuşmasında, her konuda düşünce üreten, hemen her konunun uzmanı görünerek görüş belirtenleri, Pierre Bordieu'den alıntı yaparak 'fast food entelektüellik' olarak tanımladı. Başbuğ, "Bu genellikle toplum tarafından kabul ediliyorsa, o toplumun bilgi toplumuna dönüşmesi güçleşmez mi?" diye sordu.
Türkiye'yi 'inanılmaz bir dehanın hayallerini gerçekleştirdiği mucize' olarak niteleyen Başbuğ, şöyle devam etti: "Bilginin verimli doğasından süzülerek tasarlanan ülke Türkiye'de, tarihin iki mucizesi gerçekleşti ve ikisi de birbirine bağlı. Birincisi bilgi çağının öncesinde bilgiye inanarak kitaplardan beslenen Mustafa Kemal Atatürk'ün doğuşu, ikincisi ise Atatürk'ün bugün bile gelişmiş dünyanın tüm dış desteklerine, çabalarına rağmen bazı ülkelerde gerçekleştirilme olasılığı düşük olan laik, demokratik ve uygar bir ulusun yaratılmasını 85 yıl önce emsalsiz bir dehayla gerçekleştirmesi."
Orgeneral Başbuğ, Atatürkçü düşünce sisteminin entelektüel temele dayandığını, temelini laiklik ilkesinin oluşturduğunu söyledi. Başbuğ, devletçiliğin, sosyalizmden tercüme edilmediğini, 'Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğan bir sistem' olduğunu kaydetti.
Atatürkçülük bakışı
Başbuğ, tam bağımsızlık ve egemenliğin devrine ilişkin ise şu saptamayı yaptı: "Ulusların egemenlik haklarının belirli bir alanını, kendi arzusu ve kendi iradesiyle o kuruluşun karar mekanizmalarında yer alması kaydıyla ve o kuruluştan kendi arsuzuyla çekilebilmesi mümkün olduğu sürece, uluslararası bir kuruluşa devretmesi acaba tam bağımsızlığı zedeler mi? Sanırım bu soruyu tartışmalı ve uzlaşıya varmalıyız."
Başbuğ, Atatürkçü düşünce sistemini de şöyle tanımladı: "Küresel düzeyde genellenebilir bir ruhu var. Bu büyük ve evrensel bir iddiadır ve küçük, gündelik ve yerel çıkarlara sıkıştırılamaz. Bilime dayalı değişiklik olmadan gelişme olmaz anlayışıyla Atatürkçü düşünce sisteminin kendi kendini üreten ve geleceğe dönük doğası, geri döndürülemeyecek bir güçle yatağında akmaktadır. Bunun tersini akıllardan geçirmek, kocaman bir hayal kırıklığı olacaktır."
Erdoğan'a dokundurma
Orgeneral Başbuğ, sempozyumda sohbet sırasında ise, kitap okuma konusunda Atatürk'ü örnek göstererek, Başbakan Tayyip Erdoğan'a dokundurmada bulundu.
"Çözülmesi gereken sayısız sorunla karşılaşan bir lider için kısa bir yaşama sığdırılan ve üzerine not düşülecek kadar inceden inceye okunan 4 bini aşkın kitap" diyen Başbuğ, Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanı iken anı defterindeki kayıtlara göre, sadece 49 günde, Namık Kemal'in Osmanlı Tarihi, Mehmet Emin'in Türkçe Şiirler, Tevfik Fikret'in Rübab-ı Şikeste, Georges Fonsegrive'in Felsefe ve Alphonso Daudet'un Sapho'sunu okuduğunu söyledi. Başbuğ, bunların dışında çok sayıda yabancı eserin Atatürk'ün isteğiyle Türkçeye çevrilerek basıldığını söyledi.


    http://www.radikal.com.tr/7458907458900

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.