Görüşülecek başlık sayısı 35

Türkiye, müzakere sürecine yönelik hazırlıklarını sürdürürken AB Komisyonu da müzakere başlıklarına ilişkin görüşünü netleştiriyor. Hırvatistan için 35 başlıklı bir liste oluşturulduğunu söyleyen AB Komisyonu'nun...
Haber: GÜVEN ÖZALP / Arşivi

BRÜKSEL- Türkiye, müzakere sürecine yönelik hazırlıklarını sürdürürken AB Komisyonu da müzakere başlıklarına ilişkin görüşünü netleştiriyor. Hırvatistan için 35 başlıklı bir liste oluşturulduğunu söyleyen AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, "Bu yapıyı Türkiye için de korumayı düşünüyoruz" dedi. Komisyon 35 sayısına bazı mevcut başlıkları ayırarak bazılarını da birleştirerek ulaştı. Bu konuda son sözü Konsey söyleyecek olsa da diplomatik kaynaklar Komisyon'un başlık sayısına ilişkin olarak çizgisinin değişmesini beklemediklerini ifade ediyorlar.
Müzakere konuları
1-Malların serbest dolaşımı
2-Çalışanların serbest dolaşımı
3-Tesis hakkı ve hizmetlerin temini hürriyeti
4-Sermayenin serbest dolaşımı
5-Kamu ihaleleri
6-Şirketler hukuku
7-Fikri mülkiyet hakkı
8-Rekabet politikası
9-Mali hizmetler
10-Bilgi toplumu ve medya
11-Tarım ve kırsal gelişme
12-Gıda sağlığı, veteriner ve fitosaniter politikaları
13-Balıkçılık
14-Ulaşım politikası
15-Enerji
16-Vergilendirme
17-Ekonomik ve parasal politika
18-İstatistik
19-Sosyal politika ve istihdam
20-İşletme ve sanayi politikası
21-Trans-Avrupa ağları
22-Bölgesel politika ve yapısal unsurların koordinasyonu
23-Yargı ve temel haklar
24-Adalet, özgürlük ve güvenlik
25-Bilim ve araştırma
26-Eğitim ve kültür
27-Çevre
28-Tüketicilerin korunması ve sağlığın temini
29-Gümrük birliği
30-Dış ilişkiler
31-Dış politika, güvenlik ve savunma politikası
32-Mali kontrol
33-Mali ve bütçe şartları
34-Kurumlar
35-Diğer