Gözünüzü gönlünüzü açacak bir karar

Resmi Gazete'de dün İstanbul Eyüp Sultan, Ankara Ahi Şerafeddin, Edirne Selimiye camileri, Ankara Hacı Bayram, Kırşehir Âşık Paşa, İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa ve...

ANKARA - Resmi Gazete'de dün İstanbul Eyüp Sultan, Ankara Ahi Şerafeddin, Edirne Selimiye camileri, Ankara Hacı Bayram, Kırşehir Âşık Paşa, İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa ve Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli türbeleri gibi yapılar için önemli bir karar yer aldı.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından yayımlanan ilke kararına göre, bundan böyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı tescilli cami ve türbe gibi yapılara dükkân, kulübe ve benzeri eklenti yapılar inşa edilemeyecek.
Sit alanına baz istasyonu
Ancak ilke kararına göre, kesin yapı yasağına rağmen' 1. derece doğal sit alanlarında, ilgili koruma kurulunun izniyle otopark, kanalizasyon, baz istasyonu gibi yapılar kurulabilecek.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından doğal sitler, koruma ve kullanma koşulları, anıt-heykeller, kültür ve tabiat varlığı olarak tescilli mezarlık alanlarındaki ağaçlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresindeki cami, mescit, türbe ve benzeri kültür varlıklarıyla ilgili alınan ilke kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; 1. derece doğal sit alanlarında resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu alanlarda, kanalizasyon, açık otopark, teleferik, içme suyu, enerji nakil, telefon, doğalgaz hatları, GSM baz istasyonu gibi teknik altyapı hizmetleri ilgili koruma bölge kurulu tarafından uygun görülecek şekliyle yapılabilecek. Tescilli cami ve mescitlerde yapıya bitişik dükkân ve kulübe gibi eklemeler yapılamayacak. Aptes alma bölümünde 'yapısal ve görsel açıdan geleneksel dokuyu tahrip edecek yeni malzemeler' kullanılamayacak. Ancak minare ve kubbe çevrelerine paratoner, ve mahya gibi özgün biçime ve malzemeye uygun tesis yapılabilecek. Böylece tarihi cami ve türbelerde olan pembe badana, kötü sıva, niteliksiz avize, cami bahçesine imam lojmanı gibi konularda eleştirilerin önü kesilecek.