Grafiklerin sonuna geldik

Grafiklerin sonuna geldik
Grafiklerin sonuna geldik

kaynak: bbc

İSTANBUL - Atmosferde karbondioksit oranı, 800 bin yıl boyunca ortalama 275 ppm (*) idi. Ta ki 200 yıl öncesine, yani Sanayi Devrimi’nin başlangıcına kadar. Fosil yakıtlara dayalı yaşam biçimini başlatan devletler hızla ‘yükselirken’, atmosferdeki karbondioksit oranı da  fırladı. Ve günümüzde 390 ppm’ye dayandı. Oran her yıl
2 ppm yükseliyor. Pek çok iklim uzmanına göre hem insan hem de insanın dünyayı paylaştığı tüm diğer canlı türlerinin devamı için atmosferde karbondioksit oranının 350 ppm’ye geri çekilmesi gerekiyor. (Radikal)
(*) ppm: Milyon tanecik içinde oran.