GSS (Genel Sağlık Sigortası) Borç Sorgulama

GSS (Genel Sağlık Sigortası) Borç Sorgulama
GSS (Genel Sağlık Sigortası) Borç Sorgulama
Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz GSS (Genel Sağlık Sigortası), vatandaşı yakından ilgilendiren bir içerik. Online olarak hizmete sunulan GSS sayesinde E-Devlet ile internet üzerinden prim borcu öğrenilebiliyor. GSS Sorgulamak için tıklayınız: https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu

Gss nedir?

Hükümet tarafında açıklanan Gss yani Genel sağlık sigortası sistemi 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle başladı. Peki nedir Genel sağlık sigortası? Kısa adı Gss olan sistem herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşların ve ailesinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için düzenlenen yeni bir sistemdir.

GSS olarak bildiğiniz Genel Sağlık Sigortasında borç sorgulama ekranına internet üzerinden ulaşıp borcunuzu sorgulayabilirsiniz. Hatta borcunuzu internetten üzerinden kredi kartınızla ödeyebilirsiniz.

Kimler Gss kapsamında sayılmaktadır?

1- Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

2- Kamu idarelerinde çalışanlar,

3-köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar,

4- İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler,

5- Hizmet akdine tabi olanların veya kamu idarelerinde çalışanların veya köy ve mahalle muhtarları ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların dışında kalan ve sigortalı sayılmayanlar.

Gss'ye başvuru nasıl yapılacak?

GSS’li olmayanlar ve sigortalılık statüsü sona erenler ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, SGK tarafından resen tescil edilecek. Bu kişilerin gelir tespitini yaptırmak üzere 1 ay içerisinde vakıflara başvurması gerektiği, SGK tarafından tescil edilen kişilere bildirilecek

GSS tescilinin resen yapıldığı tarihten itibaren prim tahakkuk ettirilecek ve prim ödeme yükümlülüğü başlayacak. Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile tescilin tebligatı yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenler asgari ücretin iki katı prim ödeyecek. Özürlü ve yaşlı olanlar vekili aracılığıyla başvuru yapabilecek. Her birey bulunduğu yerdeki Sosyal dayanışma ve yardımlaşma derneklerine başvurarak gelir testi yaptırabileceklerdir.

18 yaşın üzerindeki çocukların durumu ne olacaktır?

18 yaşın üzerindeki erkek çocuklar, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi durumunda ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayanlar, ana veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecektir. Yani, bu kişilerin her yıl öğrenci belgelerini sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine göndermesi yeterli olacaktır.

1/10/2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanan kız çocukları ise 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren de sağlık yardımlarından, daha önce olduğu gibi sigortalı veya evli olmadığı sürece yaş şartı aranmaksızın faydalandırılacaktır.

Gelir testi yaptırmak istemeyenler ne yapmalıdır?

Gelir testi yaptırmak istemeyenler, Kuruma verecekleri gelir testi yaptırmak istemediklerine ilişkin yazılı beyan üzerine asgari ücretin iki katı üzerinden prim ödeyerek genel sağlık yardımlarından kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler yararlanabilirler.

Kim ne kadar sigorta primi ödeyecek?

1- Aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden 295 TL az olan vatandaşların primleri devlet tarafından ödenecek.

2- Aylık geliri brüt asgari ücretin üçte biri (295 TL) ile brüt asgari ücret (886,5 TL) arasında olanlar, 295,3 × % 12 = 35,4 TL

3- Aylık geliri asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında olanlar 886,5 × %12 = 106,38 TL

4- Aylık geliri asgari ücretin iki katından daha fazla olanlar 1.773×%12 = 212,76 TL tutarında prim ödeyecekler.

Gelir testi yaptıranların daha sonra hangi işlemleri yapması gerekmektedir?

Gelir testi yaptıranların gelir testi sonuçları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından SGK'ya elektronik ortamda gönderileceğinden, bu kişilerin tescil işlemi için Kuruma ayrıca başvuruda bulunmaları gerekmemektedir. Gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen aylık ortalama gelire göre bu kişilere, SGK tarafından genel sağlık sigortası statüsünü ve ödemesi gereken prim miktarını gösteren yazılı bildirim yapılacaktır.

Kaynak: http://gss.nedir.com/