Gül: Ders alalım

Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Osmanlı'nın son döneminde sömürgeci-emperyalist güçlerini halkların dini-etnik hassasiyetlerin kendi çıkarları için istismar etmesinden ders alınması gerektiğini söyledi.

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Osmanlı'nın son döneminde sömürgeci-emperyalist güçlerini halkların dini-etnik hassasiyetlerin kendi çıkarları için istismar etmesinden ders alınması gerektiğini söyledi.
Gül'ün Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılması beklenen 'Ermeni konferansı' için Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşe Soysal'a 22 Eylül'de gönderdiği mesaj, idare mahkemesinin 'yürütmeyi durdurması' sonucu dün Bilgi Üniversitesi'nde okundu. Rektör Soysal tarafından okunan masajda Gül, Ermenistan hükümetine yaptıkları Türk-Ermeni ortak tarihinin ortak bir komisyonla incelenmesi ve bulguların kamuoyuna açıklanması tekliflerinin hayata geçmesi umudunu taşıdığını belirterek şöyle dedi: "Çöküş döneminde imparatorluğun tüm vatandaşları, Türk ve Ermeni halkları da derin acılar çekti. Buna rağmen günümüzde gelişmiş toplumlarda artan ırkçılığın aksine iki halkın toplumsal belleğinde önyargılar oluşmadı.
Empoze ediliyor: Dikkat çekmek istediğim diğer bir husus, konferansın teması üzerine bugüne kadar özellikle Türkiye dışında yapılan birçok çalışmanın bilimsel ahlak ve dürüstlükle bağdaşmaycak ölçüde politik niyetlerle yürütüldüğüdür. Ne yazık ki, bu tür çalışmalarda insani konular politik hesaplara alet edilmiş, insani acıların tespit ve takdiminde çitfe standart kullanılmıştır. Sübjektif, gayri hukiki ve yapay iddialar Türkiye'ye ve Türk halkına siyasi maksatlarla empoze edilmeye çalışılmıştır. Hatta bazı dış çevrelerin bilimsel kuşkuculuğa dahi tahammül edemediği durumlar olmuştur.
Kendimizle barışığız: Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde sömürgeci-emperyalist güçlerin halkların dinietnik hassasiyetlerini kendi çıkarları için nasıl acımasızca istismar ederek kışkırtmalarda bulundukları, bazı unsurların ise bu sehaplara alet oldukları, bütün halklarda genç kuşakların bilmeleri ve ders almaları gereken bir vakıadır. Konferansınız bu açıdan da bir katkı teşkil etmesini dilerim. Türk halkı kendisiyle ve tarihiyle barışıktır.


    http://www.radikal.com.tr/7582897582890

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.