Gül'ün davetine Eğitim-İş'ten ret

ANKARA - Eğitim-İş, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Çankaya Köşkü’nde sendika temsilcilerine vereceği iftar davetini ‘demokratik açılım’ı gerekçe göstererek geri çevirdi.  Sendikanın Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, Gül’e gönderdiği yazıda, “Bu daveti kabulümüz, şahsınızın öncülüğünde yürütülen ve Sendikamız Eğitim-İş’in kaygıyla izlediği sürecin bir parçası olarak algılanmamıza neden olacaktır” dedi.
Adıbelli, Cumhurbaşkanlığı’na gönderildiği yazıda, davetin ‘açılım’ tartışmalarının en yoğun olduğu döneme rastladığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı makamının davet niyetini sorgulamanın ‘nezaketsizlik’ olacağını blirten Adıbelli, şöyle dedi:
“Fakat bu daveti kabulümüz, davette verilecek görüntü açısından değerlendirildiğinde, şahsınızın öncülüğünde yürütülen ve Sendikamız Eğitim-İş’in kaygıyla izlediği sürecin bir parçası olarak algılanmamıza neden olacaktır. Eğitim-İş, devletin en üst makamında bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamının, toplumun ‘bütün’ kesimlerini ayrım gözetmeksizin kucaklamasını, onların toplumsal zenginliğimizin parçası olan ortak değerlerini ‘gösterişsiz biçimde’ onurlandırmasını yararlı bulmaktadır. Bu kapsamda, farklı inanç, inanış ve kültüre mensup yurttaşlarımızın benzer davetlerle onurlandırılmaması, ayrımcı bir görüntüye neden olacaktır. Toplumun bütün kesimlerini kucaklama geleneği olan laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bu görüntüden uzaklaşması kaygısı, bu davete katılmamamızın diğer gerekçesini oluşturmaktadır.” (Radikal)