Güney Koreli işverene protesto

Güney Koreli işverene protesto
Güney Koreli işverene protesto

Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren Daiyang SK Networks Metal’de, Birleşik Metal- İş ’te sendikalaşma mücadelesi yürüten işçiler şirketi protesto etti. Sendikal faaliyet nedeniyle işten atılan işçiler 14 Kasım’da greve çıktılar. Birleşik Metal İş grevdeki üyelerinin çalıştırmaya zorlandığını ve kaçak işçi çalıştırıldığını ileri sürerek 16 Kasım’da ise grevdeki işçilerin saldırıya uğradığını dile getirdi. Birleşik Metal-İş bu saldırılara karşı Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. Sendika yöneticileri ve üyeleri Güney Koreli Daiyang SK Network’ün grevdeki işçilere yönelik uygulamalarını ise düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti. { EKONOMİ SERVİSİ}