Güney'in 77 filmi kayıp

12 Eylül yasakla-mıştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yılmaz Güney'in 12 Eylül'de el konulan 105 filminden 77'si hakkında bilgi sahibi değil.
Haber: RİFAT BAŞARAN / Arşivi

ANKARA - 12 Eylül döneminde yasaklanarak el konulan 105 Yılmaz Güney filminden sadece 28'i Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. 77 filmin akıbeti belli değil. 28 film de saklama koşulları nedeniyle yıpranmış durumda.
DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Bakan Ertuğrul Günay'a "Yılmaz Güney'e ait yasaklanan 105 adet filmin akıbeti ne oldu" sorusunu yöneltti. Günay, Kaplan'a yazılı olarak yanıt verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gönderilen yanıtta, "Mülga 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu yürürlüğe girmeden önce film senoryoları ve filmlerin denetlenmesi görevi 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı'nca yapılmaktaydı. Yürürlükten kaldırılan 3257 sayılı kanunla bu görev bakanlığımıza verilmiş ve kanunun geçici 4. maddesiyle de denetlenmek üzere İçişleri Bakanlığı'na intikal ettirilen ve bu bakanlığı arşivlerinde bulundurulan filmlerin denetim kopyalarının devri istenmiştir. Halen arşivimizde bulunan Yılmaz Güney'e ait filmler denetlenmek üzere İçişleri Bakanlığı'na film yapımcıları tarafından verilmiş film gösterim kopyalarıdır" denildi.
Yazıda ayrıca denetim organına denetlenmek üzere filmlerin, sinemalarda gösterilebilecek birer kopyaları verildiği için filmlerin hiçbirinin negatiflerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivlerinde bulunmadığı belirtildi. Açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı'ndan devredilen film kopyaları da depolama ve saklama şartlarının yetersizliğinden dolayı yıprandı.
Fatoş Güney'e iletti
Kaplan'ın gelen yanıtı, Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney ile paylaştı. İçişleri Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivine aktarılan Yılmaz Güney filmleri şunlar: Arkadaş, Aslanların Dönüşü, Acı, Bana Kurşun İşlemez, Bin Defa Ölürüm, Çifte Yürekli, Canlı Hedef, Baba, Çirkin ve Cesur, Çirkin Kral, Düzen, Eşkıya Celladı, Eşrefpaşalı, Endişe, Hudutların Kanunu, İzin, Korkusuzlar, Kozanoğlu, Kızılırmak ve Karakoyun, Kovboy Ali, Piyade Osman, Silah ve Kanun, Sürü, Şeytan Kayaları, Toros Kartalı, Umutsuzlar, Yedi Dağın Aslanı, Yedi Belalı Adam.