Gurbetçilerde dine yönelim

Almanya'ya göç eden Müslümanlarla yapılan bir araştırma, uzun yıllar bu ülkede ikamet edenlerin dine bağlılığının arttığını ortaya koydu.

ESSEN - Almanya'ya göç eden Müslümanlarla yapılan bir araştırma, uzun yıllar bu ülkede ikamet edenlerin dine bağlılığının arttığını ortaya koydu. Avrupa'daki Müslümanların dinsel hareketliliğinin köktendinciliğe doğru olmadığı kaydedildi.
Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı'nca Avrupa'daki Müslüman göçmenlerin yeni İslam anlayışını ele alan 'Euro İslam' araştırması, dün AB Komisyonu Almanya Temsilciliği'nde yapılan basın toplantısıyla tanıtıldı. Almanya'daki 2 bin Müslüman göçmenle yapılan anket araştırmasında bazı bulgular şöyle:

  • Almanya'daki göçmenler arasında Türkler sayıca ilk sırada geldiği için ülkede Türk İslamı öne çıkmaktadır. Sayıları 2 bin 400 civarında olan cami derneklerinin çoğu da Müslüman Türklerin kurduğu çatı örgütlerine bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Bu dernekler yüzde 71'lik bir oranla, Türk Diyanet İşleri'ne bağlı olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne üyedir.
  • Almanya'daki Türklerin yüzde 93'ü İslam dinine mensup. Bunların yüzde 88'i Sünni, yüzde 11'i Alevi. Uzun yıllar Almanya'da yaşayanların dinlerine daha sıkı bağlı oldukları gözlenmiştir.
    Araştırmada açıklanan diğer unsurlar ise şunlar:
  • AB'nin son genişlemesinden önceki üye sayısından yola çıkılırsa, 15 üye ülkede yaşayan Müslüman sayısı 13.2 milyondur. Müslümanlar, AB'nin toplam nüfusunun yüzde 3.5'ini oluşturmaktadır.
  • Müslüman sayısı en yüksek olan AB ülkelerinin başında 5 milyon ile Fransa, 3.4 milyon ile Almanya ve 1.6 milyon ile Britanya gelmektedir.