Gureba'nın SSK'ya devrine iptal

Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakfı'na ait Vakıf Gureba Hastanesi'nin 10 yıl süreyle Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK)...

ANKARA - Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakfı'na ait Vakıf Gureba Hastanesi'nin 10 yıl süreyle Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) tahsisi Danıştay'a takıldı. Danıştay 10. Dairesi, tahsise ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Meclisi ile Bakanlar Kurulu kararlarının iptal edilmesine karar verdi.
Gureba Hastanesi Klinikleri Yardım Vakfı'nın açtığı davada 10. Daire, söz konusu işlemleri
oyçokluğuyla iptal etti. Daire' nin kararı temyiz edilirse, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu karara bağlayacak.
'İtiraz edeceğiz'
Hukuksal sürecin bitmediğini belirten Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, karara itiraz edeceklerini söyledi. Okuyan, "Geçen sefer de yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı.
İtiraz ettik ve mahkeme bizi haklı buldu. Daha sonra karşı taraf buna itiraz etti. Şimdi karar onların lehine çıktı. Ancak süreç devam ediyor. Yargılamanın son safhasında mevcut durumun devam edeceğine inanıyorum" dedi.
13 Ocak 2001'de SSK'ya devredilen hastanenin devir işlemleri daha önce de yargı engeline takılmıştı. Devir işlemi Danıştay 10. Dairesi tarafından iptal edilmişti. Ancak hastanenin devriyle ilgili SSK ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalanarak
Bakanlar Kurulu'nca, söz konusu devir kabul edilmişti.