Gürsoy yine başkan

İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) yeni yönetim kurulu dün toplanarak görev dağılımı yaptı.

İSTANBUL - İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) yeni yönetim kurulu dün toplanarak görev dağılımı yaptı. 18 Nisan'daki olağan genel kurulda belirlenen yönetim kurulunda, Prof. Dr. Gencay Gürsoy başkan, Dr. Ali Çerkezoğlu genel sekreter, Dr. Güray Kılıç muhasip üye, Dr. Nilüfer Kapaklı veznedar üye, Prof. Dr. Huri Özdoğan, Prof. Dr. Yunus Söylet ve Dr. Naciye Demirel de üye olarak görev yapacak. Onur kurulunda Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Prof. Dr. Özdemir Aktan, Doç. Dr. Hakan Gürvit, Dr. Tayfun Hakan ve Prof. Dr. Bingür Sönmez yer alırken, denetleme kurulu Prof. Dr. Feyza Erkan, Prof. Dr. Zeynep Aydın ve Dr. Mehmet Uhri'den oluştu.