Güvenlikte 'İstanbul ruhu'

NATO liderleri, ittifakın 21. yüzyılda karşılaşabileceği güvenlik sorunlarını da ele aldı.

İSTANBUL - NATO liderleri, ittifakın 21. yüzyılda karşılaşabileceği güvenlik sorunlarını da ele aldı. Sonuçta ortaya çıkan belgeye de
'İstanbul Bildirisi-Yeni Dönemde Güvenliğimiz' adı verildi. İttifak açısından 'vizyon belgesi' olma özelliği taşıyan bildiri, Soğuk Savaş sonrası yayımlanan ve NATO'nun Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki
'hayati' ortaklığı temsil ettiğini vurgulayan ilk belge olması açısından önem taşıyor.
Dünyanın girdiği dönemi 'tehlike ve ümit dolu' diye niteleyen belgede,
'NATO, Atlantiğin iki yakası arasındaki hayati, çok taraflı köprümüz olmaya devam etmekte, ortak siyasi tutumumuzu askeri yetenekleriyle tamamlamaktadır" denildi. Böylelikle müttefiklerin birlikte hareket etme kararlılığı yinelenmiş oldu.
'Ortadoğu'yla işbirliği'
Belgede, NATO'nun çevresiyle ilişkileri geliştirme eğilimine vurgu yapılarak, "NATO, Rusya, Orta Asya ve Kafkasya devletleri de dahil olmak üzere Avrupa devletleri ve ayrıca Akdeniz ve Genişletilmiş Ortadoğu devletleriyle ortak güvenlik kaygıları çerçevesinde işbirliğini geliştirmeye devam etmektedir" denildi.