Haber yalanlandı: Dünyanın en büyük 'gay porno arşivi' TSK'da DEĞİL

Haber yalanlandı: Dünyanın en büyük 'gay porno arşivi' TSK'da DEĞİL
Haber yalanlandı: Dünyanın en büyük 'gay porno arşivi' TSK'da DEĞİL
Der Spiegel'in iddiası Genelkurmay tarafından YALANLANDI

Odatv .com'un yeniden gündeme getirdiği ve Türk medyasında tartışma yaratan, Alman Dergisi Der Spiegel’deki “Türk eşcinseller ve askerlik” konulu analize Genelkurmay Başkanlığı yanıt verdi.

Der Spiegel’deki analizde en çarpıcı iddia; Türkiye ’de de sürekli konuşulan bir şayiaydı:

Buna göre; eşcinseller askerlikten muaf olmak için eşcinsel olduklarını fotoğraf ya da görüntüyle kanıtlamaları isteniyordu.

Genelkurmay Başkanlığı İletişim Dairesi, Der Spiegel’deki yayınla ilgili geçtiğimiz hafta Alman Basın Konseyi’ne bir açıklama gönderildiğini, belirtti.

İşte o açıklamanın Türkçe hali:

"ALMAN BASIN KONSEYİ'NE

1- Der Spiegel dergisinin 1 Kasım 2010 tarihli sayısının 113’üncü sayfasında, “Generaller İçin Pornolar Pornos für den General” başlıklı ve Maximillian Popp imzasıyla bir yazı yayınlanmıştır.

Bu yazıda

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerlik hizmetinden muaf tutulmaları için eşcinsellerden eşcinselliklerini fotoğraf ve görüntülerle belgelemelerini istediği,

- Bu fotoğraf ve görüntülerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından arşivlendiği,

- Türk Silahlı Kuvvelerinin eşcinselliği ağır bir ruhsal hastalık olarak değerlendirdiği, eşcinsellerin askeri hastanelerde tuhaf uygulamalarla karşılaştıkları,

- Askerlik hizmetinden muaf tutulmak için eşcinselliği belgelemek isteyenlerin porno film sektörüne yönelmek zorunda kaldığı,

- Askerlik hizmeti yapan eşcinsellerin bu hizmetleri esnasında tecavüze uğradıkları, dövüldükleri ve ağır hakarete maruz kaldıkları,

- Engellilerin askerlik yaptıkları iddialarına yer verilmiştir.

Yazı, bu iddialarını isimleri redaksiyon sürecinde değiştirilmiş iki kişinin beyanları ve bir avukatın iddiaları üzerine inşa edilmiştir.

2- 1947 yılından beri yayınlanan, Avrupa’nın en çok satan ve en saygın haftalık dergilerinin başında gelen Der Spiegel gibi uluslar arası kamuoyunun önemli bir başvuru kaynağı olan bir dergide basın etiğine aykırı ve tek taraflı bu tarz bir yazıya yer verilmesi Türk Silahlı Kuvvetlerini fazlasıyla üzmüştür.

EŞCİNSELLERDEN FOTOĞRAF VEYA GÖRÜNTÜ İSTEMİYORUZ

Yazıda yer alan ve uluslararası kamuoyunun yanlış bilgilenmesine yol açabilecek önemli hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

a) Yazıda kullanılan “Generaller İçin Pornolar - Pornos für den Generals ” başlığı ile yazının içeriği uyuşmamaktadır. Yazının başlığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst komuta kademesi ile “porno” kelimesini ilişkilendirmekte ve okuyucularda yanlış bir şekilde TSK üst komuta kademesinin “porno sektörü” ile ilişkisi olduğu algısını yaratmaktadır.

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinde askere alma işlemi ve askerlik hizmeti tamamen kanunlarla düzenlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri kanunlar çerçevesinde askerlik hizmetini yapmaya gelen vatandaşlarından Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olmayanlar askerlik hizmetinden muaf tutulmaktadır. Mükelleflerden söz konusu yönetmeliğe uygun olmayanların durumları öncelikle kişinin beyanı esas alınarak, kıta anketi (1) ve resmi belgelerle (kişiye özel sabıka kayıtları ve mahkeme kararları, polis tutanakları) saptanmakta ve konusunda uzman hekimlerden oluşan sağlık heyetlerince karar verilmektedir. Eşcinsel olduğunu beyan edenlerden kesinlikle durumunu belgelemek maksadıyla fotoğraf veya görüntü istenmemektedir. Kişi fotoğraf veya görüntü getirse bile bunlar askerliğe elverişlilik kararında kesinlikle dikkate alınmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu tarz fotoğraf ve görüntüleri arşivlediği iddiası ise kesinlikle doğru değildir. Tamamı uzman hekimlerden oluşan heyet raporu ile durumu belgeleyen engelliler askerlik hizmetinden muaf tutulmaktadır.

c) Yazının üç kişinin ön yargılı, doğrudan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulusal ve uluslararası saygınlığını karalamaya yönelik ve maksatlı görüşlerine dayanması, yazarın Türk Silahlı Kuvvetleri ile irtibata geçerek konu ile ilgili bilgi almadan (2) iddia edilen hususların yer, zaman, doktor ismi ve diğer delillerle desteklenmemesi özellikle dikkat çekmektedir. Yine, yazıda iddia edilen konuların doğruluk / yanlışlıklarını araştırabilecek başka bir önemli bilgiye yer vermemesi de göz önüne alındığında, yazının tarafsızlıktan uzak ve basın etiğine uygun olmadan kaleme alındığı ve yayınlandığı açıkça görülmektedir.

3- Söz konusu yazı ile, 13 Eylül 2006 tarihli ve Alman Basın Kanunu 1’inci bölümünde yer alan “Doğruluk ve İnsan Saygınlığının Korunması” maddesi 8’inci bölümünde yer alan “Şahıs Hakları” maddesi, 9’uncu bölümde yer alan “Kişisel Saygınlığın Korunması” ve 10’uncu bölümde yer alan “Basının, kişinin dini, psikolojik ve ahlaki hassasiyetlerine dokunmaktan kaçınmasını” düzenleyen maddeleri açıkça ihlal edilmiştir.

Alman Basın Konseyince: Basın Konseyi yasasının 9’uncu maddesine göre söz konusu yazının incelenerek gerekli yaptırımın uygulanmasını saygılarımızla rica ederim.

(1) Kıta Anketi ve Kıta İşlevselliği Değerlendirme Formları konusunda uzman psikolojik danışmanlar ve kıta komutanları tarafından askere alınan kişilerin birliklerine katılışlarından itibaren tutulmaya başlayan ve kişinin askerlik hizmeti boyunca tutulmaya devam edilen, kişilere uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini gösteren resmi kayıtlardır.

(2) Yapılan araştırma sonucunda Der Spiegel’in Türkiye’de bir temsilcisi olduğu görülmüştür. Bu kişi, haber yapılmadan önce TSK ile irtibata geçerek konu ile ilgili bilgi talep edebilirdi."


  ETİKETLER:

  Türkiye

  ,

  Cunda

  ,

  Der Spiegel

  ,

  Oda Tv

  ,

  haber