Hak aramaya özgürlük

Adalet Bakanı'nın hâkim ve savcılarla ilgili 'takdir hakkı'na yargıdan müdahale geldi. Danıştay 5. Dairesi, bakanlığın, hâkimler ve savcılar hakkındaki şikâyetler üzerine verdiği 'işlem yapılmasına gerek görülmediği' yolundaki kararların yargı denetimine tabi olduğuna karar verdi.

ANKARA - Adalet Bakanı'nın hâkim ve savcılarla ilgili 'takdir hakkı'na yargıdan müdahale geldi. Danıştay 5. Dairesi, bakanlığın, hâkimler ve savcılar hakkındaki şikâyetler üzerine verdiği 'işlem yapılmasına gerek görülmediği' yolundaki kararların yargı denetimine tabi olduğuna karar verdi. Daire, kararında aksi durumun yargı bağımsızlığı, adil yargılama ve hak arama özgürlüğü ilkelerini ihlal edeceğine dikkat çekti.
Adalet Bakanı'nın takdir hakkıyla ilgili ilk kez yapılan bu yorum, Cemil Altınbilek adlı bir vatandaşın eski Pendik Başsavcısı ile Pendik, Kartal ve Kadıköy'de görev yapan bazı hâkim ve savcılar hakkında bakanlığa şikâyette bulunması üzerine açılan dosyada verildi. Bakanlık, ilgililer hakkında 'işlem yapılmasına gerek görülmediği' yolunda işlem tesis etti, vatandaş bu işlemin iptali için Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme şu gerekçeyle başvuruyu reddetti: 'İşlem adı geçenler hakkında disiplin ve ceza soruşturması açılmamasına ilişkin. Bu karar idari işlem niteliği taşımadığı için iptal davasına konu edilemez.'
Bakan takdirine son
Altınbilek kararı temyiz edince konuyu ele alan Danıştay 5. Dairesi, mahkemenin kararını bozdu. Daire, 'İşlem yapılmasına yer olmadığı' yönündeki kararların yargı denetimi dışında tutulmasının Anayasa'nın, 'hak arama' ve 'idarenin her türlü eylemine karşı yargı yolunun açık olduğu' hükümlerine aykırı olduğunu belirtti. Kararda, 'Tarafsızlığı ve bağımsızlığından kuşku duyulmayacak şekilde oluşturulmuş bir mahkemeye başvuru olanağının tanınmadığı bir idari rejim, adil yargılanma ilkesine uygun olmaz' denildi.


    http://www.radikal.com.tr/7672337672330

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.