Hakim alımı yetkisine onay

Anayasa Mahkemesi, yargı bağımsızlığı açısından çok tartışılan ve Adalet Bakanlığı'na hâkim ve savcı adaylığı sınavı yapma yetkisi veren yasa maddelerine onay verdi.

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, yargı bağımsızlığı açısından çok tartışılan ve Adalet Bakanlığı'na hâkim ve savcı adaylığı sınavı yapma yetkisi veren yasa maddelerine onay verdi. Yüksek Mahkeme, yasanın iptal istemini bire karşı 10 oyla reddetti. Düzenlemenin bakanlıkça tespit edilecek adaylara, yarışma sınavı ve mülakatının uygulanmasına olanak verdiği için siyasallaşmaya kapı araladığını savunan YARSAV dava açmıştı.