'Haklar kâğıt üstünde'

Dünya İnsan Hakları Günü'nde siyasetçilerden 'İnsan haklarına saygıya öncelik', insan hakları kuruluşlarından ise 'İhlaller sürüyor' mesajı geldi.

ANKARA - Dünya İnsan Hakları Günü'nde siyasetçilerden 'İnsan haklarına saygıya öncelik', insan hakları kuruluşlarından ise 'İhlaller sürüyor' mesajı geldi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajında, hükümetin temel hak ve özgürlüklere saygının sağlanmasına öncelik verdiğini belirterek şunları dile getirdi:
"Reform süreci çerçevesinde iki yıl içinde kapsamlı yasal ve idari önlemler aldık. Özellikle kadın-erkek eşitliği, ölüm cezasının kaldırılması, işkenceyle mücadele, cezaevi reformu, düşünce ve ifade özgürlüğü, dernek kurma ve toplanma özgürlüğü, din özgürlüğü, yargının işleyişi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ve yolsuzlukla mücadele alanlarında önemli ilerlemeler kaydettik. Hükümetimiz, önümüzdeki dönemde de uluslararası normlara uygun, bireyin hak ve özgürlüklerini üstün tutan, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi esas alan, demokratik hukuk devleti anlayışıyla, toplumsal barış, eşitlik, hoşgörü ve insan onuruna saygı kültürünün bekçisi olmaya devam edecektir."
Dışişleri Bakanı Abdullah Gül de yayımladığı mesajda, insan hakları ve özgürlüklerle ilgili Avrupa Komisyonu'nca da tescillenen politikalarının, aynı kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
Başbakanlığa bağlı İnsan Hakları Danışma Kurulu (İHDK) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise açıklamasında, insan hakları alanında son 10 yıldır yasal düzenlemelerle ciddi ilerleme sağlandığını ancak iyileştirmelerin uygulamalara yansıtılamadığını savundu. Kaboğlu'nun açıklaması şöyle:
"Yaşam hakkı, ifade ve örgütlenme özgürlükleri, kültürel ve sosyal haklar, çevre hakkı başta gelmek üzere insan haklarının ana halkalarında ciddi ihlaller sürüyor. Daha çok kâğıt üzerinde ve söylemde kalan iyileştirmeler, anlayışa yansımadığından, eylemde insan unutulmuştur. Uygulamada insan haklarını korumakla yükümlü görevlilerin ve insan hakları aktörleri arasında eşgüdüm sağlamakla görevli organların 'ihlal edici, engelleyici eylem ve işlemleri', reformların içtenliğine gölge düşürmektedir. İnsan haklarının bölünmez bir bütünlük oluşturduğu unutulmaksızın, hak ve özgürlükler için duyarlılık halkaları bütün toplumsal kesimlere yaygınlaştırılmalıdır."
İHD: Düş kırıklığı
İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Yusuf Alataş da, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edilişinin 56. yıldönümünde de 'düş kırıklığı yaşadıklarını' ifade etti. Alataş, "1982 Anayasası tümüyle yürürlükten kaldırılmadıkça Türkiye'nin tam olarak demokratikleşmesi, insan hakları ve temel özgürlükleri yaşama geçirmesi olanaklı değildir" dedi. Alataş, işkencenin siyasi suçluların yanı sıra farklı cinsel tercihtekiler ile adi suçlular üzerinde de yaygın olarak kullanıldığını da ileri sürdü.
(Radikal, aa)