Haksız arama tazminatı

Kimlik gösterdiği halde üstü aranan avukat 2.5 milyar tazminat kazandı. Gerekçe: "Avukatlar yargının bir parçası, arama meslek onurunu zedeledi."

ANKARA - Ankara 3. İdare Mahkemesi, sokakta aranan avukatın açtığı tazminat davasında İçişleri Bakanlığı'nı 2.5 milyar lira tazminata mahkûm ederken, avukatın meslek onurunun zedelendiğini vurguladı.
Avukat Kemal Vuraldoğan, 1 Mayıs 2003'te Adliye'den çıkıp bürosuna giderken, kimliğini gösterip mesleğini söylediği halde üzerinin polislerce aranması üzerine, geçen yıl İçişleri Bakanlığı aleyhine 2.5 milyarlık manevi tazminat davası açtı. 11 Haziran'da bakanlık aleyhine karara varan Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararı açıklandı.
Bakanlığın, 'avukatların aramasının Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Adli ve Önleme Aramaları yönetmeliğine uygun olduğu, Avukatlık Yasası'nın, avukatların üzerinin polisçe aranamayacağı hükmünün sadece adli aramalar için geçerli olduğu' savunmasını kabul etmeyen mahkeme gerekçeli kararında şöyle dedi:
"Demokratik hukuk devletinin işlemesinde, yargılama ve hak arama özgürlüğünün sağlanmasında emeği geçen avukat davacının vatandaşlar önünde üst aramasına maruz kalmasının meslek onurunu zedelediği bir gerçektir."
Bakanlık, faiziyle 2.5 milyar lira tazminat ödeyecek.