Haksızlığa faizli tazminat

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, devletin haksız yere yakalanan ve tutuklananlara ödeyeceği tazminata, yasal faiz de yürütülmesine karar verdi.

ANKARA - Yargıtay Ceza Genel Kurulu, devletin haksız yere yakalanan ve tutuklananlara ödeyeceği tazminata, yasal faiz de yürütülmesine karar verdi. 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun, bu durumdakilere devletçe ödenecek tazminata faiz yürütülmesini engelliyordu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bu yönde içtihatlar üretmişti. Bu nedenle, haksız yere gözaltına alınan ya da yıllarca hapis yattıktan sonra beraat edenlere ödenen tazminatlar sembolik düzeyde kalıyordu. Yargıtay son kararıyla kendisinin daha önceki içtihadını da değiştirmiş oldu.