'Halaçoğlu Adem ve Havva'yı da Türk ilan edecek'

Halaçoğlu'nun tezleri konuyla ilgilğenen bilim insanı ve yazarlarca da tepkiyle karşılandı. Prof. Baskın Oran, 'Bu gidişle Halaçoğlu, Adem ve Havva'yı da Türk ilan edecek derken...

İSTANBUL - Halaçoğlu'nun tezleri konuyla ilgilğenen bilim insanı ve yazarlarca da tepkiyle karşılandı. Prof. Baskın Oran, 'Bu gidişle Halaçoğlu, Adem ve Havva'yı da Türk ilan edecek derken, Yard. Doç. Dr. Ferhat Kentel, 'kesinlikle bilimsel olmayan bir iddia' yorumunda bulundu.
Prof. Dr. Baskın Oran: Halaçoğlu iki aşama daha gidecek bundan sonra. Birinci aşamada Adem ile Havva'yı Türk ilan edecek. İkinci aşamada Etiyopya'da buluan ve maymun ile insan arasındaki eksik halka denilen iskeletin sahibi Lucy'yi Türk ilan edecek. İşin mizahını bir yana bırakırsak Kürtler Doğu Anadolu'nun yerli halkıdır. Oranın temel halkı oldukları için birçok halkı doğal asimilasyona uğratmışlardır. Bunlar arasında bir miktar Türkmen ve Ermeni de vardır. Bu insanlar kendilerine Kürt diyorlarsa senin bunları Kürt olarak kabul etmenden başka çare yoktur.
Ahmet Ümit (Yazar): Son derece tutarsız ve saçma bir görüş. Şu nedenle saçma; Türklerin Anadolu'ya geldiği tarih belli, yani 1000'li yıllarda. Oysa Kürtlerin kökleri çok daha eskilere Mezopotamya'daki kavimlere kadar uzanıyor. Onları Türkmen saymak güneşi balçıkla sıvamak gibi bir şey. 'Kürt Alevileri Ermeni' meselesi de tamamıyla saçma. Çünkü Aleviliğin temelinde Ahmet Yesevi dergâhından, Orta Asya'dan gelen Türkler vardır. Ermenilerle uzaktan yakından ilgisi yok. Bu tür yaklaşımların bölücülük olduğunu söyleyebilirim.
Prof. Dr. Ayhan Aktar : Halaçoğlu bir şeyi kapatmaya çalışırken önemli bir şeyi açık ediyor. O da şu: 1915'de Ermeni tehciri sırasında bir kısım Ermenilerin gerçekten din değiştirerek bu işten kurtulduklarını bugüne kadar yazılmış kitapların satır aralarından biliyoruz. Ama Halaçoğlu'nun açıklamasından bizim bildiklerimizin daha 1936'da tek parti devleti tarafından araştırmayla tespit edildiğini öğreniyoruz. Kendisinin birazcık akademik ciddiyeti varsa devam etsin bu işe. Bu tartışmada hepimiz çok şey öğreneceğiz.