Halaçoğlu, 'Yüzde 30' demiş

TTK Başkanı Halaçoğlu: "Ben 'Tüm Kürtler Türkmendir' demedim, Kürtlerin yüzde 30'u aslında Türkmen. Kürt Alevilerin bazıları Ermeni kökenli. Herkes kimliğini öğrenmeli."
Haber: TARIK IŞIK / Arşivi
MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

ANKARA - Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu, 'Türk Tarihi ve Kültüründe Avşarlar' konulu sempozyumdaki "Türkiye'de yaşayan Kürtler Türkmen kökenli, Kürt Alevileri ise Ermeni kökenli sözlerini savundu. "'Türkiye'de Kürt yoktur' demedim" diyen Halaçoğlu, "1500'lü yıllardaki Osmanlı tapu tahrirlerine göre Türkiye'de kendine 'Kürdüm' diyenlerin yüzde 30'u Türkmendir" diye konuştu. Halaçoğlu'na göre Kürtler Sünni, Aleviler Türkmen; bu nedenle de Kürt-Alevisi yok. Tunceli ve Sivas'ta kendilerine Kürt-Alevi diyenlerin bir bölümü Ermeni dönmesi. Alevi örgütleri ve DTP'liler Halaçoğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi.
Halaçoğlu, önceki gün Kayseri'deki sempozyumda "Araştırmalarımızda Kürt diye bildiğimiz insanların aslında yapısal olarak 'Türkmen asıllı' olduğunu, Kürt Alevi olarak bilinen vatandaşların ise 'Ermeni kökenli' olduğunu gördük" demiş ve 'TİKKO ve PKK örgütlerinin içinde yer alan insanların çoğunun Ermeni dönmesi Kürtlerden oluştuğunu' ileri sürmüştü.
Radikal'in sorularını yanıtlayan Halaçoğlu, Türkiye'de 41 binin üzerinde aşiret tespit ettiğini söyledi. Osmanlı döneminin tapu tahrir belgelerini incelediğini ve araştırmasının sürdüğünü söyleyen Halaçoğlu, "Bugün Türkiye'de 'Kürdüm' diyen bazı aşiretler, kayıtlara göre 1500'lü yıllarda Türkmen olarak görülüyorlar" dedi.
'Kilise kurma çabasındalar'
Kürt olarak bilinen Çukurova ve Kayseri Pınarbaşı civarında yaşayan Recepli Avşarları, Doğu Anadolu'da yaşayan Körekan aşireti ve Bitlis bölgesindeki Hasanilerin Türkmen kökenli olduğunu belirten Halaçoğlu, "Ben Türkiye'de Kürt yoktur demedim. Ancak, kendine 'Kürt' diyenlerin yüzde 30'u Türkmen asıllıdır. Herkes kendi kimliğini öğrenmelidir" dedi.
Alevilerin yüzde 99'unun Türkmen, Kürtlerin yüzde 99'unun Şafi-Sünni olduğunu anlatan Halaçoğlu, şöyle devam etti:
"1915'teki tehcir sırasında bazı Ermeniler bazı bölgelere yerleşerek kendilerini Alevi-Kürt olarak göstermeye başladılar. Mesela, Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki ve Sivas'taki bazı Alevi Kürtler Ermeni asıllıdır. Ama buradaki Alevi Kürtlerin tamamının Ermeni asıllı olduğu sonucu çıkartılmamalıdır. Ermenilik'ten Alevi-Kürtlüğe dönenlerin birçoğu da samimi değil. Kilise kurma çabasında oldukları biliniyor. Mesela, bazı PKK'lılar sünnetsiz çıkıyor. Terörün hangi bölgelerden çıktığına iyi bakmak lazım. 1936-37'de devlet bu dönmeleri ev ev tespit etmiş."
Halaçoğlu, "İddialarımı belgeleriyle ispat ederim. Bu kişisel bir araştırmadır. Bilimsel bir çalışma yapıyorum. Bunun ırkçılık olarak gösterilmesini kasıtlı ve önyargılı buluyorum" dedi.
'Aleviler 72 millete bir bakar'
TTK Başkanı Yusuf Halaçoğlu'nun iddialarına Alevi örgütleri ve DTP'den sert tepkiler geldi:
DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş: "Bir bilim adamına yakışmayacak açıklamalar. Derhal görevden alınmalı. Bu işin takipçisi oluruz"
DTP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal: "Bu düşünceler İttihat Terakki'nin selanik kongresinde alınan kararlara benziyor. İç barışa zarar verici bir açıklamadır. Meclis araştırması açılmalıdır."
Pir sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kazım Genç: "Aleviler 72 millete bir bakar Bu tür kişilerin bilimden ne kadar uzak çalıştıklarını gösteriyor. Oralarda oturmaya hakkı yok. Koyu bir ırkçı milliyetçi düşüncenin dışa vurumu."
Alevi Bektaşi Federasyonu eski genel başkanı Fevzi Gümüş: "Böyle bir tanımlama yapan, bir kişinin objektif olarak bilimsel araştırmalar yapması gereken bir kurumda, memur olarak görev yapması bütün Türkiye için sıkıntılıdır."