Haliç köprüsünde 'duvar engeli' aşıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Metrosu'nun Taksim-Yenikapı geçişi için Haliç üzerinde olması planlanan köprünün yapımına 2007'nin ilk aylarında başlanacağını belirtti.

İSTANBUL - Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Metrosu'nun Taksim-Yenikapı geçişi için Haliç üzerinde olması planlanan köprünün yapımına 2007'nin ilk aylarında başlanacağını belirtti. Köprünün yapımıyla ilgili tek engel olan 'tarihi duvar' sorununun da aşıldığını anlatan Topbaş, köprüyü 24 ayda bitirmeyi planlıyor.
Topbaş, 1998'de ihale edilen Taksim- Yenikapı hattının Haliç geçiş güzergâhıyla yapılacak köprü projesinde, Anıtlar Kurulu'ndan onay alınamaması nedeniyle sekiz yıldan beri sorunlar yaşandığını söyledi. Güzergâhta Galata kara surlarının bulunması nedeniyle bir engelle daha karşılaşıldığını anlatan Topbaş, şöyle konuştu: "Metro hattı güzergahı belli ve bunu değiştiremeyiz. Ya mevcut duvarın altından geçersiniz, bu da meyillerin ve sistemin değişmesi demek. Bu yöntem birkaç yıl daha projeyi geciktirir. Bunlar çok önceden düşünülmesi, projelendirilmesi gereken olaylar. Ama maalesef dar çerçeveli bakışların getirdiği sıkıntı buraya kadar yansımış. Hattın tespiti yapılırken o suru dikkate almamışlar. Orada, limanda yaşayan insanların ibadetlerini yaptığı küçük bir manastır var. Çok fazla özelliği olan nitelikli bir yapı değil. Sadece dönemsel olarak önemli. O yapının taşınabilir olduğunu zannediyorum. Duvarın nakli konusunda 2 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı'yla görüşmemiz oldu. Kurul olumlu bakıyor. Bu karar geldi gelecek ve problem kalmayacak. Duvar yerinde ötelenir veya yakın bir çevreye taşınabilir. Nereye taşınacağına kurul karar verecek. Atina Metrosu'nda duvarlar hep taşındı, ötelendi."
Köprü sanat eseri gibi olacak
Projesini kendisinin çizdiği köprüyle ilgili olarak 'dünyada bir numara olan Fransız, İtalyan, Alman ve Japon firmalarıyla' çalışıldığını belirten Topbaş, köprünün dikkat çekecek farklı bir teknoloji içerdiğini, dünyada ilk defa uygulanacak bazı sistemleri bulunduğunu söyledi. Topbaş, "İstanbul güzel bir eser kazanacak. İmalatı başlayacak. Viyadüklerden başlamak üzere köprü devam edecek. Normal yapım süresi 30 aydı. Hedefimiz 24 ayda bitirmek ve 2009'un başlarına yetiştirmek" dedi.