Halk GDO'ya 'Yemezler' dedi

Halk GDO'ya 'Yemezler' dedi
Halk GDO'ya 'Yemezler' dedi
Greenpeace'in araştırmasına göre Türkiye'de halkın yüzde 83'ü GDO'yu sofrasında istemiyor. GDO'lu ürün satan markaya güven azalıyor.
Haber: ŞÜKRÜ OKTAY KILIÇ / Arşivi

Greenpeace Akdeniz , Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) konusunda şimdiye kadar Türkiye ’de yapılmış en kapsamlı kamuoyu araştırmasına imza attı. Halkın GDO’lar konusundaki tavır ve görüşlerini ortaya koyan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. 4 bin 860 kişi ile yüz yüze görüşme metoduyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre Türkiye’de halkın yüzde 82’si GDO’nun ne olduğu hakkında yeterli bilgiye sahip. GDO’nun ister hayvan yemi ister insan gıdası olarak ülkeye girmemesi gerektiği konusunda hemfikir olan katılımcıların yüzde 83’ü GDO’lu olduğunu bildikleri ürünü asla almayacaklarını söyledi. 

Greenpeace 42 ilde toplam 4 bin 860 denekle yüz yüze görüşme metoduyla halkın GDO hakkındaki tutumunu ölçmek amacıyla bir kamuoyu araştırması yaptırdı. Greenpeace Akdeniz tarafından Gezici Araştırma’ya yaptırılan ankette örneklemin seçilmesinde, çok aşamalı, tabakalı ve tesadüfi yöntemle görüşülecek denekler belirlendi. Araştırmanın sonuçlarını Greenpeace Akdeniz Tarım Kampanyası Sorumlusu Tarık Nejat Dinç, Radikal’e yorumladı.


-GDO nedir biliyor musunuz? 
Doğru bilenler: %82,3
Duyan ama bilmeyenler: %10,9
Hiç duymayan/ bilmeyenler: %6,9

“Kamuoyundaki GDO tartışmaları genel olarak vatandaşın bu konuda ‘bilgisiz’ olduğu varsayımında yola çıksa da, anket sonuçları ortaya koyuyor ki halkımızın %82’i gibi çok büyük bir çoğunluğu GDO’nun ne olduğunu gayet iyi bilmektedir.”

-GDO sizce genel olarak nasıldır? 
Kötü bir şeydir: %79,1
Fikri yok:%8,7
İyi bir şeydir:%12,2

“GDO’lar hakkında gerekli bilgi sahibi olan halkımızın yine çok büyük bir çoğunluğu GDO’ları genel olarak kötü bir şey olarak nitelendirmektedir.”

-GDO’lardan endişeleniyor musunuz? 
Evet: %81,5
Hayır: %18,5

“GDO’lar konusundaki bu genel görüntüye bağlı olarak halkımızın büyük bir çoğunluğu GDO’lardan ciddi şekilde endişe duymaktadır. Her 2 kişiden 1’i GDO’lardan endişelendiğini, her 3 kişiden 1’iyse GDO’lardan ‘çok’ endişelendiğini dile getirmiştir.”

-Ambalajlı bir ürünün içinde GDO olduğunu bilseniz ne yaparsınız? 
Almam:%83,3
Alırım:%16,7

“Bu araştırmanın en çarpıcı sonuçlarının başında, halkımızın gıda markalarına bakışı geliyor. Anketin amaçlarından bir tanesi GDO’ları doğrudan gıdamızda kullanmak üzere ithal etmek isteyen ya da GDO’lu gıda üretmek isteyen firmalara halkımızın bakışını ortaya çıkarmaktı. %83 gibi ezici bir çoğunluk bir ürünün içinde GDO olduğunu bilirse, o ürünü almayacağını belirtmiştir.

-Bir markanın bir ürününde GDO varsa o firmanın diğer ürünlerini alır mısınız? 
Almam:%60,2
Fark etmez:22,3
Alırım: 17,5

“Halkımızın bu konudaki net tavrı sadece GDO’lu ürünlerle de sınırlı değil. Bir firmanın herhangi bir ürününde GDO olması halkın gözünde o firmanın kara listeye alınması için yeterli oluyor. “

-GDO ithalatı yapan bir firmaya/markaya güveniniz nasıl olur? 
Azalır:%79,2
Değişmez:%15,7
Artar:%5,1

“Araştırmamızın bu konudaki en çarpıcı sonuçlarından bir tanesi de GDO ithalatı için başvuru yapmanın bile tüketiciler nezdinde marka değerinin yok olması için yeterli oluyor olması.”

-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ürünlerin GDO’lu olup olmadığı konusunda etkin ve yeterli denetim yapıyor mu? 
Hayır:%72,8
Evet:%27,2

“Türkiye’de resmi kurumların denetim eksikliği yıllardır Türkiye’nin en büyük kanayan yarasıdır. Bu durum söz konusu gıda olduğunda da değişmemekte, hatta daha da artmaktadır. Bunun neticesinde, halkımızın GDO konusunda da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yeterli denetim yaptığına veya yapabileceğine güvenmemektedir. Bu durum GDO’ların bir kez sisteme girdiğinde gerekli ve yeterli kontrolün asla yapılamayacağı gerçeğinin bir kez daha altını çizmektedir.”

-Tarım Bakanı Mehdi Eker, GDO’lu yemle beslenmiş hayvanlardan elde edilen et, süt, peynir, yumurta gibi ürünlerin buna uygun şekilde etiketlenmesi için çalışıldığını açıkladı. Bu kararı alması, bakanlığı gıda güvenliği konusundaki samimiyetini arttırır mı? 
Artırır: %60,3
Fark etmez:%10,4
Azaltır:%29,3

“Diğer dikkatimizi çeken ve üzerinde durduğumuz konuysa halkımızın GDO’lu yemle beslenmiş hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta gibi ürünlerin bu durumu ifade edecek uygun bir şekilde etiketlenmesi talebidir. Araştırmamız ortaya koyuyor ki, her ne kadar halkımızın büyük çoğunluğu Tarım Bakanlığının yeterli denetim yaptığına inanmıyor olsa da, GDO’lu yemle beslenmiş hayvanların ürünlerinin GDO’lu olarak etiketlenmesi, halkın Tarım Bakanı Mehdi Eker’in gıda güvenliği konusundaki samimiyetine inancı ciddi şekilde artıracaktır. “