@omererbil

Halk oylamasına gerek kalmadı

Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

Türkiye ’de 20 gün süren eylemlere ilham kaynağı olan Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasının önünü açan plan tadilatıyla ilgili İstanbul 1. İdare Mahkemesi nihayet kararını verdi. Mahkeme, bilirkişi raporuna uyarak plan tadilatlarını iptal etti. Mahkeme kararı sadece Gezi Parkı’nı değil Taksim Yayalaştırma Projesini de ilgilendiriyor. Bunun anlamı şu; Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılamayacak, Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında Sıraselviler ve Gümüşsuyu caddelerindeki tünellerde de iptal oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir plan tadilatı yapana kadar Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’ndaki tüm inşaat faaliyetlerinin durması gerekiyor. İşte tam da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın “Mahkemenin vereceği karara uyarız’’ diyerek sözünü ettiği karar buydu. Böylelikle plebisit (Halk oylamasına) gerek kalmadı.
Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası, İstanbul 1. İdare Mahkemesi’ne başvurup Taksim Yayalaştırma Projesi ve ona dahil edilen Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasının önünü açan 1/5000 ile 1/1000
ölçekli Nâzım İmar Plan değişikliklerinin iptalini istedi.
Mahkeme de 3 kişilik bilirkişi heyeti atayıp rapor istedi. Bilirkişi heyeti is ‘‘Dava konusu plan değişikliklerinin çevre, kültürel ve doğal miras, kültürel ve ekonomik yapı, teknik altyapı, sosyal donatı, yapı ve sokak dokusu, mülkiyet yapısı, ulaşım, dolaşım sistemi, şehircilik, planlama ve koruma ilkelerine uygun olmadığı, söz konusu planın sadece Taksim alanı yayalaştırma projesi gibi görünmekle birlikte, plan notlarında Gezi Parkı’nı da içerdiği ve plan onama sınırı içindeki bir alanın planlaması, sonradan düzenlemek üzere ayrılarak belirsiz bırakılmıştır” şeklinde rapor verdi.
Mahkeme, bilirkişi heyetinin bu raporuna uyarak plan tadilatlarını iptal etti. Şimdi Danıştay’a yapılacak itiraz süresi başlayacak. Danıştay’ın mahkemenin kararına uyması halinde Gezi Parkı’na yapılması düşünülen Topçu Kışlası projesi tamamen iptal olacak. Böylelikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın “Mahkeme kararına uyacağız’’ diyerek sözünü ettiği karar da çıkmış olup, plebisite gerek kalmayacak.

Mahkeme sonucu neden açıklanmadı?

Taksim Yayalaştırma Projesi’nin ikinci aşaması olan, Gümüşsuyu ve Sıraselviler’e yapılacak tüneller de mahkeme kararı ile iptal oldu. Hali hazırda devam eden Tarlabaşı Caddesi’ndeki tünel inşaatının ise ne olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. İstanbul Büyükşehir Beledeyesi’nin yeni bir plan tadilatı ile yarım kalan inşaatı tamamlayacağı tahmin ediliyor.
Çünkü geçmiş dönemlerde mahkeme kararları sürekli plan değişiklikleri ile bertaraf ediliyordu. Diğer yandan 6 Haziran tarihinde mahkeme iptal kararını vermesine rağmen kararı neden açıklamadığı kafalarda soru işareti bıraktı.
Çünkü Gezi olaylarının başladığının yedinci günde bu karar açıklansa belki de olaylar bu denli büyümeyecekti. Mahkemeye yakın çevreler bunun nedenin idare mahkemelerinde duşuma yapılmadığından mahkeme heyetinin gerekçeli kararı yazmasının 20 günden fazla bir zaman almasına bağlıyorlar. Lakin olaylar bu denli büyümüşken mahkeme kararını biran evvel vermesi gerekirdi. Kaldıki kararın verildiği gün yani 6 Haziran 2013 tarihinde Radikal, ‘‘Topçu Kışlası’nı mahkeme iptal eder, herkes rahatlar’’ başlığı ile Gezi Parkı direnişçilerinin de, siyasi iradenin de bu kararı beklediğini duyurmuştu.