Hasta eden kan için hapis

Kan ve Kan Ürünleri Kanunu, yürürlüğe girdi. Yasaya göre, gerçek kişilerle özel hukuk tüzelkişileri, transfüzyon merkeziyle plazma ürünü tesisi kurabilecek.

ANKARA - Kan ve Kan Ürünleri Kanunu, yürürlüğe girdi. Yasaya göre, gerçek kişilerle özel hukuk tüzelkişileri, transfüzyon merkeziyle plazma ürünü tesisi kurabilecek. Kan ve kan ürünü temiminde karşılıksız ve gönüllü bağış esas olacak. Ancak mali karşılık anlamına gelmeyen, bağışçıyı teşvik edici uygulamalar yapılabilecek. Kan yoluyla bulaşan bir hastalığı bulunan veya böyle bir hastalık taşıma riskini bildiği halde kan verenler bir yıldan üç yıla hapis ve 500 gün adli para cezasına çarptırılacak. Kan bağışı, bağışçısı ve alıcısı gibi bilgiler form olarak bir yıl, elektronik ortamdaysa 30 yıl boyu saklanacak.