Hasta, tabibi unuttu

Kriz nedeniyle hastalar doktora gitmez,
ilaçlarını almaz oldu. Sağlık yatırımları azalırken, yeşil kart çıkaranlar arttı, hastanelerdeki tasarruf tedbirleri had safhada.
Haber: HİLAL KÖYLÜ / Arşivi

ANKARA - Ekonomik kriz, sağlık sektörünü de sarstı. Vatandaşlar 'Para harcayacağım' korkusuyla hastaneye gitmekte ya da ilaç almakta tereddüt yaşarken, doktorlar da hizmet verememenin sıkıntısında. Hastanelerdeki tasarruf tedbirleri, her gün biraz daha sıkılaştırılıyor.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu, 'Krizin Sağlık Sektörüne Etkileri' konulu araştırmasında, ekonomik krizle birlikte sağlık sektöründe yaşanan sorunların 'sürekli' büyüdüğünü, halkın
'çıkış yolu' bulmakta zorlandığını ortaya koydu. Kamu sağlık sektörü başlığı altında devlet, SSK ve üniversite hastaneleri ile birinci basamak sağlık kurumlarının değerlendirildiği araştırmada varılan sonuçlar şöyle

 • Sağlık yatırımları azalıyor, ihaleler, düşük bedel nedeniyle iptal ediliyor. Kriz öncesi ihale alıp sonra malzemeyi temin
  edemeyen medikal firmalar dava ediliyor.
 • Yeşil kartlı hasta sayısı artarken, birinci basamak sağlık kurumlarındaki hasta sayısında ciddi azalma görülüyor. Sağlık ocağı ebeleri, çocuk ve hamile kadınların beslenemediğini, işten çıkarmalar nedeniyle gelecek kaygısının arttığını söylüyor.
  Raporun, özel sağlık sektörü başlığı altında eczaneler, medikal firmalar, tıbbi laboratuvar ve görüntüleme merkezleri, muayenehaneler, özel hastaneler ve polikliniklerin değerlendirildiği bölümündeki tespitler de şöyle:
 • Reçetesiz ilaç satışlarında belirgin
  azalma yaşanıyor. Resmi reçetelerde bir değişiklik yok, ama hastalar reçetedeki
  ilaçların fiyatını hesaplatıp daha sonra
  alıp almamaya karar veriyor.
 • Tıbbi laboratuvar ve görüntüleme merkezlerine başvuran hasta sayısı gün geçtikçe azalıyor. Hastalar tedavi ücreti konusunda pazarlık yapmak istiyor.
 • Kriz öncesi günde 13-15 hasta potansiyeli olan muayenehanelere, kriz sonrası en fazla beş-altı hasta geliyor. Muayenehane kapatan doktor sayısı artıyor.
  ***
  Birikim mi, o da ne?
  İstanbul Tabip Odası da sadece doktorlarla sınırlı bir anket yaptı. Ankete 507 doktor katıldı. "Birikimlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yüzde 73 oranında "Dalga mı geçiyorsunuz" diyerek tepki gösteren doktorların, ekonominin geleceği konusunda da 'umutsuz' olduğu görüldü. Krizin etkisinin azalacağını düşünen doktorların oranı yüzde 6'da kalırken, 'geleceği göremeyenler'in oranı yüzde 39.6'ya fırladı. Krizin daha da derinleşeceğini düşünenlerin oranı da yüzde 37 olarak gösterildi.