Hastane, doktor hatasına ortak

Yargıtay, doktor hatasından hastanenin de sorumlu olduğunu vurguladı.

ANKARA - Yargıtay, doktor hatasından hastanenin de sorumlu olduğunu vurguladı.
Doğum için doktorunun tavsiye ettiği hastaneye yatan kadın, sezaryen sırasında yaralandı. Diyatermik makine nedeniyle iki ayağında derin yanıklar oluşan kadın, hastane hakkında dava açtı. Ancak, mahkeme, alette bir arıza olmadığı, olaya katılımın ameliyathane ve alet kullandırmaktan ibaret olduğu gerekçesiyle, adam çalıştıran konumda olmadığından hastane hakkında açılan davayı reddetti.
Mahkeme, maddi tazminat istemini davacının özel sağlık sigortası olduğu gerekçesiyle reddederken manevi tazminat talebini kısmen kabul etti.
Temyiz üzerine konuyu görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin bu kararını bozdu.
Daire, "Hastane, doktorun yapacağı doğum ve tedavinin istenen biçimde sonuçlanacağını, bu konudaki tüm olanakları sağlayacağını vekâleten kabul etmektedir. Zarar doktorun tedavi hatasından da meydana gelse, zarardan dolayı davalı şirket doktorla birlikte sorumludur" dedi. Daire maddi tazminat isteminin reddedilmesi kararını da bozdu.