Hastane tuvaletinde öldü, cesedi 3 gün sonra bulundu

Hastane tuvaletinde öldü, cesedi 3 gün sonra bulundu
Hastane tuvaletinde öldü, cesedi 3 gün sonra bulundu
Günlük yaklaşık 8 bin kişinin giriş yaptığı İzmir'deki bir hastanede akıl almaz bir ölüm olayı yaşandı. Kanser hastası girdiği tuvalette öldü. Olay tam 3 gün sonra ortaya çıktı.

Kasım Bostan isimli 59 yaşındaki bir emekli , kolon kanseri tedavisi için geçtiğimiz ay İzmir ’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı. Günde 7-8 bin kişinin girip çıktığı hastanenin Onkoloji Servisi’nde kemoterapi gören Bostan, geçtiğimiz hafta çarşamba akşamı, hasta ve yakınlarının kullandığı koridordaki tuvalete girdi.

Kapıyı içeriden kilitleyen Bostan içeride aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Temizlik elemanları, saat başı girdikleri tuvalette kapının kilitli olması nedeniyle içeride birisinin olduğunu düşünüp, o bölümü hiç temizlemedi. Talihsiz adamın cesedi, 3 gün sonra tuvaletten kötü koku gelince bulundu.

YOKLUĞUNU OĞLU FARK ETTİ
Per­şem­be gü­nü has­ta­ne­ye gi­den Ah­met Bos­tan, ba­ba­sı­nı oda­sın­da bu­la­ma­yın­ca has­ta­ne yet­ki­li­le­ri­ne du­ru­mu ilet­ti. Gü­ven­lik ka­me­ra ka­yıt­la­rı in­ce­len­di an­cak so­nuç çık­ma­dı. Bos­ta­n’­ın ce­se­di, cu­ma sa­ba­hı bir gü­ven­lik gö­rev­li­si­nin kö­tü ko­ku­yu his­set­me­siy­le bu­lun­du.

Tu­va­le­tin ki­lit­li ka­pı­sı­nı ara­la­yan gö­rev­li, ce­set ol­du­ğu­nu fark edip yet­ki­li­le­re bil­dir­di. Ön otop­si­de, has­ta­lı­ğı­na bağ­lı se­bep­ler­den öl­dü­ğü an­la­şı­lan Bos­ta­n’­ın ce­na­ze­si Sa­lih­li­’de top­ra­ğa ve­ril­di.

YÖNETİM ‘TESADÜF’ DEDİ
Te­pe­cik Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si yet­ki­li­le­ri, te­miz­lik­çi­le­rin, ka­pı ki­lit­li ol­du­ğun­dan içe­ri­de bi­ri ol­du­ğu­nu dü­şü­nüp o kıs­mı te­miz­le­me­di­ği­ni açık­la­dı. Te­miz­lik ele­man­la­rı­nın 4 sa­at­te bir de­ğiş­ti­ğin­den ye­ni gö­rev­li­nin de ay­nı şe­kil­de ha­re­ket et­ti­ği­ni söy­le­yen yet­ki­li­ler, “Do­ğal ola­rak o ka­pı hiç açıl­ma­mış. Gü­ven­lik ka­me­ra do­na­nı­mı­mız son tek­no­lo­ji, hiç­bir şe­yi at­la­mı­yo­ruz, ak­sak­lık­la­ra he­men mü­da­ha­le edi­yo­ruz. Bu üzü­cü ola­yın tek se­be­bi te­sa­düf­ler zin­ci­ri­nin üst üs­te gel­me­si. Olay­da kim­se­nin ih­ma­li yok. Kim­se­yi ce­za­lan­dır­ma­yı dü­şün­mü­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.


  http://www.radikal.com.tr/116628311662834

  YORUMLAR
  (4 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  acaip bir durum - Tekin-11

  mineoz yorumcu kardes. bende tam aynisini diyecektim kelimesi kelimesine agzimda aldin. bu hastanin saatlik ilaclari var. hergun gelip gorenleri var. hic olmadi yaninda yatan baska hasta var. kimse sormamismi bu hasta nerde, nereye gitti diye? benim annemde kanserden dolayi hastahanede yatti kibrista. hergun icin aileden birilerimiz yaninda koltukta otururken gecegunduz onu gozetledik. her gun icin 50km gidis 50km de gelis olarak tum aile onu ziyaret etti. bunun yanida hem tanidiklari hem tum koylusu hemde evlenip de yerlestigi koylusu kendisini hic yanliz birakmadi. kendisini odasinda bulmamakmi? yemin ederim ucuncu dunya sahibi baslardi.nedemek 3 gun ortalikta gozukmiyecek?

  SAĞLIKTA REFORM YAPTIK DIYEN YALANCILARA KAPAK OLSUN - pispor

  İşte sağlıkta reform hasta hastanede ölüyor hastanenin haberi olmuyor kokmaya başladıktan sonra fark ediliyor birde her hastanenin girişinde hasta hakları diye bir tabela konulmuş herhalde hasta hakları bu olsa gerek hastanın tuvalette ölmesi

  İlk değil - FALANFISTIK

  Böyle üzücü bir olayın yaşanması olağan bir şey fakat tepecik hastanesi için tesadüf denilemez bu tür olaylar tepecikte ne yazıkki ilk değil.

  Nasıl? - mineoz

  Onkoloji hastası hastanede yatarak tedavi görüyor. 3 gün boyunca yatağında yok ve ne bir doktor ne bir hemşire bunu farketmiyor. olay da bu şekilde kapanıyor. ya haberde eksik bir yan var ya da hastane hastanelikten çıkmış ve başhekim doktorluğu unutmuş. benim babam da o hastanede yattı. sürekli birileri gelip giderdi. 3 gün ortadan kaybolup farkedilmemesi imkansız. oğlu da anca 3 gün sonra aradığına göre bu sorunu kimsenin takip edeceği de yok anlaşılan.