Hastanelerde eylem var

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek, 21 Nisan'da iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Sayek, Konsey 2. Başkanı Metin Bakkalcı ile dün düzenlediği basın toplantısında, eylemle ilgili bilgi verdi.

ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek, 21 Nisan'da iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Sayek, Konsey 2. Başkanı Metin Bakkalcı ile dün düzenlediği basın toplantısında, eylemle ilgili bilgi verdi.
Sağlıkta yaşanan durumun gösterilenden kötü olduğunu, sağlık hizmetine ulaşmanın daha da zorlaştığını öne süren Sayek şunları söyledi: "Gün geçmiyor ki, yeni bir taslak, yeni bir yönetmelik karşımıza çıkmasın. Sağlık ortamında, sağlık hizmetini almaya-vermeye engel olan pek çok gerçeklik var. Hem hastalar hem de kendimiz için bu gerçeklikleri düşünmek ve dile getirmek zorundayız. Bazı şeyler vardır ki, sözle düzeltilemez. Bu nedenle 21 Nisan Perşembe günü pek çok gerçeği ifade etmek üzere, acil hastalar ve önceden tespit edilen hastalar dışında normal muayene amacıyla başvuran hastalarımıza hizmet veremeyeceğiz."
Bakkalcı ise iş bırakma eyleminin gerekçelerini şöyle sıraladı: "İş güvencesi, sözleşmeli istihdamı sağlayan girişimlerin durdurulması, adil ücretlendirme politikasının sağlanması, 15 yeni tıp fakültesi açma girişiminin durdurulması, sağlığı bir hak olmaktan çıkarıp kişilerin sorumluluğuna bırakan çağdışı uygulamalara yol açan ve sağlıkla ilgili tüm değerleri yok eden Genel Sağlık Sigortası kanun tasarısının geri çekilmesi."
'Vatandaşın cebinden para çıkacak'
Radikal'e, Genel Sağlık Sigortası kanun tasarısının geri çekilmesi yönündeki taleplerine ilişkin açıklama yapan TTB Başkanı Füsun Sayek, "Tasarı, sigorta değil sigortasızlık hükümleri içeriyormuş gibi görünüyor" dedi. Sağlık hizmetlerinin devletçe finanse edilmesi gerektiğini savunan Sayek, "Tasarı incelendiğinde, yasa çıktıktan sonraki uygulamalarda, insanların cebinden sağlık harcamaları için ödedikleri primin üstünde bir paranın çıkacağı net bir şekilde görülüyor. İnsanlar yasadan sonra daha fazla prim ödemek zorunda kalacak, ödedikleri prim de yetmeyecek ilaç alırken, ameliyat olduklarında ek ödemeler yapmak zorunda kalacaklar" diye konuştu.


    http://www.radikal.com.tr/7438297438290

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.