Hastanelerde vardiya zorunluluğu kalktı

Hasta yığılmasını önlemeyi ve mesai sonrasında da da poliklinik hizmeti verilmesini hedefleyen vardiya sistemi dört yıldır uygulanıyordu.

Sağlık Bakanlığı, polikliniklerde hasta yığılmasını önlemeyi ve saat 16.00'dan sonra da poliklinik hizmeti verilmesini hedefleyen vardiya Sistemi zorunluluğunu kaldırdı.
Hastanelerde çalışma saatlerinin kesintisiz devam etmesi ve hastaların yığılmasını önlemek amacıyla 1999 yılında pilot uygulama olarak başlayan ve daha sonra Türkiye geneline yaygınlaştırılan vardiya sisteminin uygulanması, il sağlık müdürlükleri ve hastane yönetiminin isteğine bırakıldı. Böylelikle isteyen ilde isteyen hastane, vardiya uygulamasını kaldıracak.
Sağlık Bakanlığı, uygulamaya koyduğu ve bazı sağlık çalışanlarının tepkisine neden olan 'performansa dayalı döner sermaye ek ödemeleri', 1 Ocak'tan itibaren tüm sağlık çalışanlarına verilmeye başlandı. Bakanlık yetkililerine göre, daha önce çalışanlara eşit dağıtılan döner sermaye katkı payları, yeni sistemle yalnızca iş yapan doktorlara ödeniyor. Döner sermayeden fazla pay almak isteyen doktorlar mesai saatlerini uzatacak, böylece vardiya uygulaması otomatikman kalkacak.
Ek ödeme tutarları, personelin unvanı, görevi, kurumlarda yapılan muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle belirleniyor. Tüm yataklı tedavi kurumlarının, her hekimin yapmış olduğu, muayene, ameliyat, anestezi ve benzeri işlemlerle eğitim faaliyetleri tespit ediliyor ve kayıt altına alınıyor.

4 YILDIR UYGULANIYORDU

Hastanelere zorunlu tutulan vardiya uygulamasında, bir grup sağlık personeli 08.00-16.00, bir grup sağlık personeli ise 16.00-23.00 saatleri arasında çalışıyordu. Vardiya sisteminde çalışan personele, döner sermayeden ek gelir veriliyor ve haftalık, aylık şeklinde yapılacak düzenlemelerde her sağlık personelinin bu sistemde görev alması sağlanıyordu.