Hayali krize karşı savaş

Güven-2004 Milli Kriz Yönetimi Tatbikatı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin koordinesinde dün başladı. Üç gün sürecek olan Güven-2004 tatbikatına, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi (BKYM), Genelkurmay Başkanlığı, 15 icracı bakanlıkla 17 kurum ve kuruluş katılıyor.

ANKARA - Güven-2004 Milli Kriz Yönetimi Tatbikatı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin koordinesinde dün başladı. Üç gün sürecek olan Güven-2004 tatbikatına, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi (BKYM), Genelkurmay Başkanlığı, 15 icracı bakanlıkla 17 kurum ve kuruluş katılıyor.
Tatbikatta, dış kaynaklı bir krizde, politik ve askeri gelişmeler, krizin ekonomiye etkileri, olası enerji sorunları, topluca sınırlara gelen yabancılara uygulanacak yöntem, bunların barınma ve nakil sorunları, uluslararası ve bölgesel terörist faaliyetler, kitle imha silahları ve bunlara karşı korunma imkânları, ulaştırma ve haberleşme faaliyetlerinin sorunları incelenecek ve gereken tedbirler ele alınacak. Kriz anında, seferberlik ve savaş haline yönelik ne gibi tedbirlerin alınabileceği, Milli Alarm Sistemi'nin işleyiş esasları, BKYM ile bakanlık kriz merkezi arasındaki emniyetli haberleşme sistemi ve basın duyurularının hazırlanması da denenecek.
Hayali turuncu ülke
Jenerik bir senaryoya dayandırılan tatbikattaki olaylar, hayali turuncu ülkenin, hayali mavi ülkeye karşı krizi tırmandırıcı faaliyetlerini ve uluslararası terörist faaliyetleri kapsıyor. Senaryoda birinci safha olan gerginlik dönemiyle üçüncü safha olan seferberlik ilanı dönemi bu tatbikatta oynanmayacak.
Tatbikatta sadece senaryonun ikinci safhası olan kriz dönemi oynanacak. Tatbikat süresince hazırlanan olaylar, kontrol grubu tarafından oyunculara enjekte edilecek. Olaylara karşı kriz merkezleri koordineli olarak gereken tedbiri alacak ve değerlendirmeye tabi tutacak.
Değerlendirme sonuçlarına göre, milli menfaatler elde edilirse, tırmanmayı önleyici tedbirler uygulanacak. Krizin tırmanması önlenemezse ikinci ve üçüncü aşama tedbirler uygulanarak, sonuçları tekrar değerlendirilecek. Üçüncü aşama tedbirler de isteneni vermezse, oynanması planlanmayan askeri güç kullanımı söz konusu olacak. Yetkileri aşan durumlarda hükümet ve parlamentoya teklifler hazırlanırken, NATO ve BM gibi uluslararası kuruluşların fonksiyonlarını da kontrol grubu yerine getirecek.
Her olasılık düşünülecek
Tatbikatın ilk günü, Milli Alarm Sistemi işleyiş usul ve esasları, güncelleştirilen Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi, topluca sınırlara gelen yabancılara karşı uygulanacak yöntemler, ikinci gün, uluslararası terörizmin amaç ve yöntemleri, kitle imha silahlarına karşı korunma imkân ve kabiliyetleri, üçüncü gün de seferberlik ve savaş haline yönelik insan gücü planlaması, Kafkaslar, Ortadoğu ve Kıbrıs'taki gelişmelerin Türkiye'nin güvenliğine etkileri incelenecek.
Tatbikatta ilk defa kontrol grubu tarafından bilgisayar aracılığıyla, BKYM sekretaryasına senaryoyla ilgili olaylar enjekte edilecek. Mesajlar, emniyetli faks ve tarifeli habercilerle de ulaştırılacak. Değerlendirme son gün olacak.