Hayvan haklarının sınırı genişliyor

Hayvan haklarının sınırı genişliyor
Hayvan haklarının sınırı genişliyor

Hayvanları kumar ve eğlence amacıyla kullanmak yasaklanırken hayvanseverlerin gönüllü çalışmaları yerel yönetim tarafından da desteklenecek. FOTOĞRAF: RETURS

Meclis, hayvan haklarında açılıma hazırlanıyor. Yasa teklifine göre hayvan itlafı yasaklanıyor. Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar için bütçe ayrılacak, hayvanlara 'estetik' yasaklanacak
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Kurban Bayramı’ndaki eziyet görüntüleri hem hayvanseverleri hem de Meclis’i harekete geçirdi. AKP, hayvan haklarının sınırlarını genişletmeye, belediyelerin sokak hayvanlarını itlaf etme yetkisini kaldırmaya, sahipsiz hayvanlara da koruma getirmeye hazırlanıyor. Sahipsiz, sokak hayvanlarına da koruma geliyor.
AKP Eskişehir Milletvekili Nedim Öztürk, sivil toplum örgütleriyle birlikte hayvan haklarının sınırlarını genişleten yasa teklifi hazırladı. Öztürk, teklifini önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı’na sunmaya hazırlanıyor. Hayvanların yaşam alanlarına karşı işlenen suçları da kanun kapsamına alarak caydırıcılık hedefleyen teklif şu düzenlemeleri getiriyor:
Sahipsiz hayvan için koruma bütçesi: Güçten düşmüş hayvan tanımının kapsamı genişletiliyor. Böylece, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları haricinde, yaşlanma, sakatlanma, yaralanma ve hastalanma gibi çeşitli nedenlerle fiziksel olarak hareket yeteneğini kaybetmiş sahipsiz hayvanlar da koruma altına alınıyor. Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar için bakımevleri ve hastaneler kurmak; buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetleri yürütmek için, başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara Çevre ve Orman Bakanlığınca uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanacak. Bu amaçla Bakanlık bütçesine gerekli ödenek konulacak.
Gönüllülere destek: Hiçbir maddi kazanç gütmeksizin, sadece insani ve vicdani sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları koruyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve koruma, barındırma, bakim, aşılama ve kısırlaştırılma gibi faaliyetlerinin desteklenmesi sağlanacak.
Kısırlaştırma istisna: Hayvanın dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan her türlü, kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması ve tırnak ve dişlerinin sökülmesine yönelik cerrahi müdahale yapılması yasak olacak. Ancak; fiziksel ve yaş durumunun uygunluğu, veteriner hekim tarafından tespit edilen sahipsiz hayvanlara, acı vermeden kısırlaştırma müdahalesi yapılabilecek. Mevcut kanundan farklı olarak kısırlaştırma bir istisna olarak düzenleniyor.
Ekonomik çıkar yasak: Hayvanları kumar, eğlence, gösteri amacıyla kullanmak ya da kullandırmak, bu yollarla onlar üzerinden ekonomik çıkar sağlamak veya üçüncü şahısları bu nedenle teşvik etmek ya da azmettirmek yasak olacak.
İtlaf yasak: Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, zehirlemek, bilimsel koşulları oluşmadan muhtelif silahlarla veya sair usullerle itlaf etmek, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olacak. Böylece zabıtanın ya da belediye vereriner işleri müdürünün sokak hayvanlarını ‘itlaf ve zehirlemek’ yöntemleri de yasaklanıyor.
İhlal eden kamu görevlisiyse ceza iki katı: Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki yasaklara karşı hareket eden kişiler, bu işi kamu görevini ifa ederken yapmışsa, verilen hapis cezaları ve idari cezaları bir misli artırılır. Böylece 200 liradan 6 bin liraya kadar olan para cezaları bir misli artırılarak uygulanmış olacak.