Hedef demokratik anayasa

AB'ye tam üyelik için
Ulusal Program'da kısa vadeli yapılacaklar arasında yer alan Anayasa değişikliği için TBMM harekete geçti.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - AB'ye tam üyelik için
Ulusal Program'da kısa vadeli yapılacaklar arasında yer alan Anayasa değişikliği için TBMM harekete geçti. Partilerarası Uzlaşma Komisyonu Anayasa'nın 51 maddesinin değiştirilmesi için çalışmalarına başladı. Komisyon Başkanı ANAP'lı Nejat Arseven, haziran ayına kadar çalışmaları tamamlamayı amaçladıklarını bildirirken, partilerin çok sayıda maddeye çekinceleri sürüyor.
Alt Komisyon'da; MHP, düşünce özgürlüğü, temel hak ve hürriyetler, kişi dokunulmazlığı, egemenliğin sınırlandırılması,
idam cezasının kaldırılması ve Türkçenin anadil yerine resmi dil olmasına ilişkin düzenlemelere karşı çıktı. FP ise milletvekili dokunulmazlığının sınırlandırılmasına çekince koyarken, 'Basın araçlarının korunması' maddesinde yapılacak değişiklik konusunda da DSP ve MHP, maddenin aynen korunmasını istedi. Kamu çalışanlarına grevli toplu iş sözleşme hakkının tanınması, milletvekili sayısı, Türkiye milletvekilliği ve Senato oluşturulması, milletvekili seçilme yaşının 25'e düşürülmesi, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, cumhurbaşkanının görev süresi ve yetkileri, YÖK'ün yapısı ve yetkileri, Meclis soruşturmaları gibi konular üst komisyonda karara bağlanacak.
Alt Komisyon raporunda, Meclis'in onaylama zorunluluğunun kaldırılması durumunda ölüm cezaları ile ilgili bir hükme gereksinim olduğu da belirtildi.
Değişmez ilkeler
Anayasanın 'değiştirilemez' hükümlerine de 'eklemeler' yapılırken, hak ve özgürlükler
üzerindeki kısıtlamalar azaltılıyor.
'Cumhuriyet'in nitelikleri' başlıklı madde, 'Türkiye Cumhuriyeti bölünmez, insan haklarına dayalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir' şeklinde yazıldı.